Abp Viganò: "Kościół bergogliański" znów prześladuje tradycyjne zakonnice

Abp Viganò: "Kościół bergogliański" znów prześladuje tradycyjne zakonnice

Dodano: 2
Abp Carlo Maria Viganò
Abp Carlo Maria Viganò Źródło: YouTube
„Za te bardzo ciężkie grzechy będą musiały odpowiedzieć przed Bogiem najwyższe szczeble Watykanu, a w szczególności Jorge Mario Bergoglio” – pisze abp Viganò, komentując kolejną odsłonę walki Watykanu ze wspólnotami zakonnymi żyjącymi zgodnie z oryginalnymi regułami świętych założycieli.

„Z głębokim smutkiem i głębokim oburzeniem śledzę wydarzenia związane z wizytacjami apostolskimi, które Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przeprowadza w różnych klasztorach zakonnic kontemplacyjnych w Stanach Zjednoczonych” – pisze były nuncjusz apostolski w USA, abp Carlo Maria Viganò.

Zdaniem konserwatywnego hierarchy obecna akcja jest kontynuacją dotychczasowych działań prefekta wspomnianej kongregacji, kard. João Braz de Aviz. Watykański urzędnik „zasłynął” jak dotąd bezwzględnymi represjami wobec wspólnot zakonnych przywiązanych do Tradycji, takimi jak franciszkanie Niepokalanej, Instytut Słowa Wcielonego i stowarzyszenie Heroldów Ewangelii. Teraz „wizytacje” inspirowane przez postępowego kardynała dotykają żeńskich zgromadzeń.

„Zastraszanie i groźby”

Abp Viganò sugeruje, że wizytacje odbywają się z pogwałceniem zasad i dobrych obyczajów względem zakonnic. „Sposób, w jaki te wizytacje apostolskie są przeprowadzane, z naruszeniem norm kanonicznych i najbardziej elementarnych zasad prawa; zastraszanie i groźby, charakteryzujące przesłuchania, którym poddawane są mniszki; i psychologiczna przemoc stosowana wobec członkiń tych zakonów, przeciwko zasadom miłosierdzia i sprawiedliwości, które powinny inspirować działania urzędników papieskiej dykasterii” – to wszystko zdaniem arcybiskupa wyraża intencje kard. Braz de Aviz i samego papieża Franciszka, który uderzył niedawno w kapłanów i wiernych przywiązanych do Tradycji.

„Za tą operacją oczyszczenia, podobnie jak za wszystkim, co wyróżnia działalność kościoła bergogliańskiego kryją się nienawiść i obrazoburcza furia wobec Wspólnot Życia Kontemplacyjnego, a w szczególny sposób wobec tych, które przywiązane są do Tradycji i Starożytnego Rytu” – twierdzi Viganò.

Konsekwentna akcja przeciwko wspólnotom przywiązanym do Tradycji

Hierarcha przypomina, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa wobec konserwatywnych zakonnic. W 2016 roku, kiedy papież Franciszek ogłosił konstytucję apostolską Vultum Dei quaerere o reformie zakonów, w ślad za tym dokumentem kongregacja kierowana przez kard. Braz de Aviz wydała instrukcję Cor Orans, w myśl której w sposób „okrutny i bezlitosny” przystąpiono do likwidacji tradycyjnego francuskiego zgromadzenia Małych Sióstr Maryi Matki Odkupiciela. Za egzekucję woli Watykanu odpowiadała wówczas grupa pod przewodnictwem liberalnej zakonnicy, znanej z chodzenia bez habitu. Siostrom kazano wówczas powrócić do stanu świeckiego i oddać wszelki posiadany majątek.

Abp Viganò zwraca uwagę, że uderzanie we wspólnoty przywiązane do Tradycji „nie ma uzasadnienia prawnego ani dyscyplinarnego, ponieważ te klasztory, na które kieruje się Watykan, ograniczają się do życia zgodnie z charyzmatem swojego zakonu, w wierności swoim świętym założycielom i w duchu szczerej komunii z Kościołem”. Ponadto „liczba ich powołań wzrasta, jak dzieje się to we wszystkich instytutach, w których realizowana jest Reguła Założycieli i sprawowana jest liturgia trydencka”.

„«Wadą» tych sióstr zakonnych jest to, że chcą pozostać wierne niezmiennemu Magisterium Kościoła i jego dwutysiącletniej Tradycji, jego czcigodnej liturgii. W końcu jest to jedyna «wina wszystkich wspólnot świeckich i religijnych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, w obliczu bezwzględnego destrukcyjnego działania Bergoglio” – przekonuje były urzędnik watykański. Viganò wymienia inne żeńskie wspólnoty, które dotknęły tego typu działania, takie jak Franciszkanki Niepokalanej, siostry z Auerbach w Niemczech, dominikanki Ducha Świętego we Francji.

Pasterski obowiązek obrony tradycyjnych zakonnic

Abp Carlo Maria Viganò uważa, że potępienie obecnych aktów podejmowanych przeciwko zakonnicom jest jego „ścisłym obowiązkiem jako pasterza”, tym bardziej, że we wszystkich poprzednich przypadkach lokalni biskupi zachowywali bierność wobec nadużyć Watykanu.

„Wzywam moich braci biskupów, księży, a przede wszystkim wiernych świeckich, aby podnieśli swój głos przeciwko niszczeniu wspólnot życia kontemplacyjnego i tradycyjnych zgromadzeń zakonnych. Należy udzielić nie tylko wsparcia duchowego i moralnego, ale także materialnego i medialnego ofiarom nasilających się w ostatnich tygodniach napaści po ogłoszeniu motu proprio Traditionis Custodes aby prześladowane siostry zakonne uzyskały obronę, a ci, którzy są odpowiedzialni za to prześladowanie, które jest nienawistne w oczach Boga i całej wspólnoty kościelnej, zostali zdemaskowani” – wzywa abp Viganò.

Watykan odpowie za nadużycia przed Bogiem

Hierarcha zapewnił o modlitwie w intencji sióstr i polecił im upraszanie wstawiennictwa 16 błogosławionych karmelitanek z Compiègne, zamordowanych podczas Rewolucji Francuskiej. „Niech heroiczny opór tych konsekrowanych niewiast, prześladowanych in odium fidei przez żądnych krwi rewolucjonistów, będzie dla [tradycyjnych zakonnic] przykładem w tych czasach apostazji, w których antykatolickie prześladowania i ideologiczna wściekłość są wprawiane w ruch przez tych, którzy powinni chronić wspólnot życia kontemplacyjnego jako najcenniejszego skarbu Kościoła i najskuteczniejszej bariery przed atakami wroga” – pisze.

„Za te bardzo ciężkie grzechy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, które nie są pozbawione niepokojących konotacji ideologicznych, będą musiały odpowiedzieć przed Bogiem najwyższe szczeble Watykanu, a w szczególności Jorge Mario Bergoglio, podobnie jak za nadużywanie ich autorytetu przeciwko dobru Kościoła i zbawieniu dusz. Niech Pan otworzy oczy wielu, którzy nadal nie chcą rozpoznać odstępstwa, które dotyka hierarchię katolicką” – kończy Viganò.

Czytaj też:
Viganò na papieża! Czy katolik miałby szansę zostać papieżem?
Czytaj też:
Abp Viganò o Traditionis custodes: Franciszek to "likwidator Kościoła katolickiego"
Czytaj też:
W obronie czytań mszalnych. Czemu papieżowi przeszkadza łacina?

Źródło: lifesitenews.com
Czytaj także