Watykan przystąpił do Konwencji Klimatycznej

Watykan przystąpił do Konwencji Klimatycznej

Dodano: 3
Bazylika św. Pawła w Watykanie
Bazylika św. Pawła w Watykanie Źródło: Pixabay
Państwo Miasta Watykanu przystąpiło do Konwencji ONZ nt. Zmian Klimatycznych (UNFCCC), zwanej potocznie "Konwencją Klimatyczną".

Stosowny dokument w tej sprawie złożył 6 lipca w Sekretariacie Generalnym ONZ w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Gabriele G. Caccia – poinformowano w Watykanie. Zapowiedziano też, że zgodnie z wymogami prawnymi, przewidzianymi przez Porozumienie Klimatyczne z Paryża, Watykan przystąpi również do tego drugiego.

Watykan przystępuje do Konwencji Klimatycznej

Zarówno do obecnego, jak i do przyszłego dokumentu o przystąpieniu jest lub będzie dołączona Deklaracja, stwierdzająca, iż "Stolica Apostolska w imieniu i na rzecz Państwa Miasta Watykanu pragnie przyczyniać się i wnosić własny wkład moralny do wysiłków wszystkich państw na rzecz współpracy, stosownie do ich odpowiedzialności i odpowiednich zdolności, wspólnych, ale zróżnicowanych, w znalezieniu skutecznej i właściwej odpowiedzi na wyzwania, jakie zmiany klimatyczne stawiają przed naszą ludzkością i naszym wspólnym domem" – głosi oświadczenie Biura Prasowego Stolicy Świętej z 6 bm.

Odwołując się do przesłania Franciszka na światowy szczyt klimatyczny z 12 grudnia 2020, podkreślono, że "wyzwania te mają «ważne znaczenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także etyczne, społeczne, gospodarcze i polityczne, przede wszystkim dla życia najuboższych i najsłabszych. Tym samym apelują do naszej odpowiedzialności za wspieranie, z zaangażowaniem zbiorowym i solidarnym, kultury opieki, stawiającej w centrum godność człowieka i dobro wspólne»".

"Budować przyszłość planety"

W tym kontekście Stolica Apostolska przywołuje palące wezwanie papieża z jego encykliki "Laudato si", aby wznowić "dialog na temat sposobu budowania przyszłości naszej planety", istnieje bowiem potrzeba konfrontacji, która jednoczy nas wszystkich, ponieważ wyzwania środowiska naturalnego i ich korzenie ludzkie dotyczą i dotykają nas wszystkich.

W odpowiedzi na zawarte w dokumencie papieskim pytanie o to, jaki świat chcemy zostawić przyszłym pokoleniom, Stolica Apostolska życzy, aby Konwencja i Porozumienie Paryskie mogły przyczynić się do promowania przejścia od przeważającej w naszym społeczeństwie "kultury odrzucenia" do "kulturytroski" o nasz wspólny dom i tych, którzy w nim mieszkają lub będą mieszkać – stwierdza komunikat watykański. Podkreślono, iż "ludzkość ma środki, aby stawić czoła tej przemianie, która wymaga prawdziwego nawrócenia, zarówno jednostkowego, jak i wspólnotowego oraz zdecydowanej woli wejścia na tę drogę".

Ramową Konwencję ONZ nt. Zmian Klimatycznych (UNFCCC; "Konwencję Klimatyczną") sporządzono 9 maja 1992 w Nowym Jorku i podpisano na Międzynarodowej Konferencji ONZ nt. Środowiska i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro w dniach 3-14 czerwca 1992. Weszła ona w życie 21 marca 1994. Według informacji zawartych na stronie dotychczas dokument ten podpisały i ratyfikowały 192 państwa, czyli prawie wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych konwencje. Polska ratyfikowała ją 28 lipca 1994.

Głównym celem UNFCCC jest stabilizacja ilości gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który "zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny" oraz ustabilizowanie ich emisji w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mogły się przystosować do zmian klimatycznych.

Czytaj też:
Papież pojedzie do Kijowa? Pojawił się ewentualny termin
Czytaj też:
PE chce, aby "zrównoważone" paliwo stanowiło 85 proc. całego paliwa lotniczego w 2050 r.

Źródło: KAI
 3
Czytaj także