"Nawrócenie ekologiczne", "duchowość ekologiczna", "dług ekologiczny". Orędzie papieża

"Nawrócenie ekologiczne", "duchowość ekologiczna", "dług ekologiczny". Orędzie papieża

Dodano: 
Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło:PAP / MAURIZIO BRAMBATTI
Papież apeluje o odnowienie przymierza ekologicznego między człowiekiem a środowiskiem.

O odnowienie przymierza między człowiekiem a środowiskiem, "które dla nas, wierzących, jest odzwierciedleniem stwórczej miłości Boga" – zaapelował Ojciec Święty w Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Jego hasłem są słowa: "Wsłuchaj się w głos stworzenia".

Papież wzywa do "nawrócenia ekologicznego"

Na wstępie Franciszek podkreśla, że zarówno sam dzień, jak i trwający do 4 października Czas dla Stworzenia wzywają do "nawrócenia ekologicznego". Służy temu zarówno rozwijanie "duchowości ekologicznej", jak i konkretne działania wspólnotowe, by zmienić szkodliwe style życia i mechanizmy. Zaznacza, że do podejmowania tych działań wezwana jest także wspólnota narodów.

"Chodzi o «przestawienie» wzorców konsumpcji i produkcji, a także stylu życia, w kierunku bardziej szanującym stworzenie i integralny rozwój ludzki wszystkich narodów obecnych i przyszłych, rozwój oparty na odpowiedzialności, roztropności/przezorności, solidarności i trosce o ubogich i o przyszłe pokolenia. U podstaw tego wszystkiego musi być przymierze między człowiekiem a środowiskiem, które dla nas, wierzących, jest odzwierciedleniem «stwórczej miłości Boga, od którego pochodzimy i ku któremu zdążamy». Przemiana spowodowana tym przestawieniem nie może pomijać wymogów sprawiedliwości, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatycznych" – stwierdza Ojciec Święty.

Franciszek o "długu ekologicznym"

Papież wzywa także do podejmowania działań na rzecz zachowania bioróżnorodności. Apeluje do wielkich firm wydobywczych o zaprzestanie niszczenia lasów, mokradeł i gór, o zaprzestanie zanieczyszczania rzek i mórz, o zaprzestanie zatruwania ludzi i środków spożywczych.

Franciszek podkreśla istnienie "długu ekologicznego" narodów bogatszych i wskazuje na konieczność dotrzymania obietnic, dotyczących wsparcia finansowego i technicznego dla krajów uboższych gospodarczo, które już teraz ponoszą większy ciężar kryzysu klimatycznego.

Ojciec Święty zachęca wierzących do modlitwy w intencji zjednoczenia rodziny ludzkiej dla zdecydowanego zmierzenia się z podwójnym kryzysem: związanym z klimatem i zmniejszeniem różnorodności biologicznej. "Płaczmy z gorzkim krzykiem stworzenia, słuchajmy go i odpowiadajmy czynami, abyśmy my i przyszłe pokolenia mogli nadal radować się słodkim śpiewem życia i nadziei stworzeń" – kończy swe orędzie papież.

Czytaj też:
Yuval Noah Harari. Prorok świata po "wielkim resecie"
Czytaj też:
Abp. Viganò: Masoneria wykorzystuje WHO i "Kościół Bergogliański", aby przyspieszyć globalny zamach stanu
Czytaj też:
Premier otworzył Światowe Forum Miejskie. Mówił o zrównoważonym rozwoju

Czytaj także