Dlaczego Maryja Ostrobramska została Matką Miłosierdzia?

Dlaczego Maryja Ostrobramska została Matką Miłosierdzia?

Dodano: 4
NMP Ostrobramska
NMP Ostrobramska Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 / Krzysztof Mizera
16 listopada w Kościele katolickim przypada wspomnienie Matki Bożej, "co w Ostrej świeci Bramie", nazywanej również Matką Miłosierdzia.

Cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej znajduje się w kaplicy w Ostrej Bramie. Umiejscowienie Obrazu miało związek z rozbudową Wilna. Na przełomie XV i XVI w. postanowiono otoczyć miasto murem obronnym. W tym celu powstało dziewięć bram miejskich. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedna, która kiedyś nosiła nazwę Miednickiej, inaczej Krewskiej. W późniejszych latach przyjęła nazwę "Ostra".

Zgodnie z panującą tradycją na bramach obronnych zawieszano święte obrazy. Na Ostrej Bramie wisiały dwa obrazy, po jednym na każdej stronie. Z czasem oba uległy zniszczeniu. Jednym z nich był wizerunek Matki Bożej, który był miejscem modlitwy wielu wiernych.

Kult Matki Bożej Miłosierdzia sięga XVII wieku, lecz nadal pozostaje bardzo silny. Kult ten zrodził się przy okazji obrony miasta. Jego wzmożenie zaobserwowano w I połowie XVIII w. Cześć Matce Bożej Miłosierdzia oddawano szczególnie po rozbiorach Polski. W 1993 roku w kaplicy w Ostrej Bramie modlił się papież św. Jan Paweł II. Kult Matki Bożej Ostrobramskiej jest obecny nie tylko na terenie Litwy, ale także w sąsiednich krajach.

Matka Boża Ostrobramska jest patronką blisko 30 parafii w Polsce.

Cudowny Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej

Pochodzenie i autor obrazu nie są znane. Najprawdopodobniej Cudowny Obraz Matki Miłosierdzia powstał w I połowie XVII wieku na wzór obrazu Martina de Vosa - flamandzkiego artysty. Oryginalny obraz namalowano temperą na ośmiu dębowych deskach. W późniejszych latach został on jednak przemalowany farbą olejną. Przy tej okazji naniesiono również zmiany na wizerunku Matki Bożej. M.in. zamalowano pukiel włosów, który był widoczny spod chusty. Skrócono także palce dłoni Maryi.

Matka Boża Ostrobramska ma dwie korony. Jedna pochodzi z XVII wieku. W XIX wieku przyozdobiono ją klejnotami, które zostały ofiarowane jako wota. Druga korona pochodzi z XVIII wieku. Przyozdobiono ją sztucznymi kamieniami. Podtrzymywana jest przez dwa aniołki. Koronacja obrazu złotem odbyła się w 1927 roku. W uroczystości wzięli udział prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski, a koronacji dokonał metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski.

Ostra Brama to nie tylko Cudowny Obraz. To także początki kultu Miłosierdzia Bożego. To właśnie w Wilnie został namalowany Obraz Miłosierdzia Bożego. A Ostra Brama to miejsce, gdzie obraz w kwietniu 1935 roku został wystawiony publicznie. To w Ostrej Bramie św. Faustyna miała mieć również wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.

Czytaj też:
Bazylika w Licheniu. Największy kościół w Polsce
Czytaj też:
Ku czci Niepokalanego Poczęcia. 8 grudnia odbędzie się Światowy Różaniec Kobiet

Źródło: brewiarz.pl
 4
Czytaj także