Badanie: Co druga firma zamierza podnieść ceny towarów lub usług

Badanie: Co druga firma zamierza podnieść ceny towarów lub usług

Dodano: 3
Transport, zdjęcie ilustracyjne
Transport, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Według badania, połowa firm przyznaje, że w obecnych okolicznościach podniesie ceny towarów bądź usług, a co trzecia wstrzyma inwestycje.

Blisko 40 proc. firm sektora MŚP spodziewa się, że w kolejnych miesiącach dostęp do finansowania typu leasing, faktoring, pożyczka czy kredyt będzie się pogarszał, a zdaniem co drugiej firmy trudniej będzie uzyskać każdy rodzaj finansowania, jak wynika z badania "Skaner MŚP" przeprowadzonego dla BIG InfoMonitor.

W czwartek, 27 października br. wyniki sondażu opublikowało ISBnews.pl.

Sytuacja finansowa firm

Na koniec sierpnia tego roku łączna kwota zaległości firm wyniosła 39,2 mld złotych. To o ponad 2 mld złotych więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rosnące zadłużenie dostarcza przedsiębiorcom kolejnych wyzwań. Wśród badanych 2 proc. nie dostrzega żadnych problemów, z czego jeszcze na koniec 2021 roku było to 5,4 proc.

– Cykliczne badanie "Skaner MŚP", prowadzone dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, pokazuje, że największe niepokoje o charakterze finansowym skupione są wokół podatków, prowizji i kosztów, które "zjadają" coraz większą część marż. Głównie przedsiębiorcy obawiają się utraty rentowności firmy (38,2 proc.) oraz płynności finansowej (29,4 proc.). 10,3 proc. firm boi się, że banki wypowiedzą im umowy kredytowe, a dodatkowo mogą stracić zdolność kredytową. Nic więc dziwnego, że tylko nieliczni w ostatnich miesiącach zdecydowali się wystąpić o kredyt, faktoring, pożyczkę czy leasing, co widać w danych BIK dotyczących zaciąganych kredytów przez mikroprzedsiębiorców. Wśród tych, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, przeważały średnie firmy – powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Obawy przedsiębiorców

Aktualne pozostają obawy związane z kwotami wydawanymi na gaz, prąd i opał. Rosnące ceny materiałów i energii są główną bolączką mikro, małych i średnich firm. 55,6 proc. z nich wskazuje inflację jako największe wyzwanie dla prowadzenia działalności. Utrzymuje się też problem ze spadkiem sprzedaży (19,4 proc. wskazań) i znalezieniem pracowników (17,4 proc.). Znacznie zwiększył się również udział firm, które mierzą się z utrzymaniem płynności finansowej (wzrost o 10,8 pkt. proc. w relacji do pomiaru z czwartego kwartału 2021 roku).

Co druga firma przyznaje zatem, że w obecnych okolicznościach podnosi ceny swoich towarów bądź usług. Podkreślono, że jeszcze w ostatnim kwartale 2021 roku w ten sposób odpowiadało jedynie 5 proc. badanych firm. Wyższe ceny dla niemal co trzeciego przedsiębiorcy oznaczają konieczność wstrzymywania inwestycji, a co piąty deklaruje, że magazynuje towar. Zdecydowanie mniejsza grupa przedsiębiorców niż przed rokiem decyduje się przeczekać inflację i nie podejmować żadnych środków zaradczych. Teraz jest to 13,6 proc. wobec 52,4 proc. na koniec ubiegłego roku.

Badanie zrealizowano w ramach projektu "Skaner MŚP", przez Instytut Keralla Research, jest prowadzone co kwartał wśród mikro, małych i średnich firm. Próba = 500, technika: wywiady telefoniczne, termin: 7-28 lipca 2022 r.

Czytaj też:
EBI: Większość Polaków chce powiązania cen energii ze stopniem jej zużycia

Czytaj też:
Maksymalna cena węgla. Sejm zdecydował o losach projektu

Źródło: ISBnews.pl
Czytaj także