Kto pociąga za sznurki w politycznej grze mocarstw?

Kto pociąga za sznurki w politycznej grze mocarstw?

Dodano: 
Wtajemniczeni – nie ważcie się mówić, że to spisek + A jednak spisek!
Wtajemniczeni – nie ważcie się mówić, że to spisek + A jednak spisek!
Żądza władzy i bogactwa od wieków stanowiła motywację nieprzeliczonej rzeszy ludzi, z których bardziej inteligentni, energiczni i przedsiębiorczy niejednokrotnie zdołali zapisać się na kartach historii jako słynni politycy, władcy lub zdobywcy.

Porywając za sobą masy, ustanawiali rozległe imperia, które rywalizowały z innymi mocarstwami, toczyły wojny, podbijały nowe ziemie i w końcu upadały. Świat przez stulecia podzielony był na strefy wpływów potężnych państw, których terytoria obejmowały nieraz obszary położone na wszystkich kontynentach. Ich władcy zmagali się ze sobą, próbując zagarnąć jeszcze więcej ziemi i bogactw. W pewnym momencie stało się jednak jasne, że niemożliwe jest ustanowienie jednego państwa-hegemona, które narzuci swój dyktat całemu światu i wszystkim narodom. Co jednak stałoby się, gdyby ktoś, oficjalnie odwołując się do szeroko rozumianych powszechnych wartości wyznawanych przez ludzkość, pragnął w istocie w zawoalowany sposób ustanowić globalny twór, będący pod zarządem wąskiej grupy osób, posiadającej władzę absolutną nad całą populacją naszej planety?

Pół wieku temu ukazała się książka Gary’ego Allena Nie ważcie się mówić że to spisek!, w której autor, analizując historię minionych wieków, opowiada się za tezą, że wszystkie znaczące wydarzenia polityczne od przynajmniej kilkunastu dekad inspirowane są działaniami międzynarodowej szajki przestępców z wyższych sfer finansowych. Po 50 latach odpowiadać na to hasło wydaje się tytuł najnowszej pracy Ewy Marcinkowskiej A jednak spisek! Autorka dzieła obserwując rzeczywistość kolejnych pięciu dekad jest w stanie śmiało powtórzyć przypuszczenia Allena, które z miarę upływu czasu coraz bardziej wydają się być trafne. Czy ktoś planuje wprowadzić instytucję Rządu Światowego? Kto pociąga za sznurki w politycznej grze mocarstw? Jaką rolę odgrywa tu międzynarodowa finansjera, w postaci rodzin takich jak Rotschildowie czy Rockefellerowie? W jakim celu powstały organizacje takie jak Klub Bilderberg i Komisja Trójstronna?

Obie książki dostępne są na stronie wydawnictwa 3DOM, także i w pakiecie.

Źródło: Wydawnictwo 3DOM
 0
Czytaj także