Finał VI edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Finał VI edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Dodano: 
Finał VI edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki
Finał VI edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki
Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego dokonała wyboru pięciu publikacji, spośród których w finałowym etapie wyłoniony zostanie Laureat tegorocznej VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki.

14 lutego 2022 roku minęła 80 rocznica utworzenia Armii Krajowej. W związku z tym tegoroczna edycja Konkursu poświęcona jest Armii Krajowej i polskiemu ruchowi oporu. Temat VI edycji Konkursu brzmi: Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo.

Do finałowego etapu zakwalifikowały się poniższe książki:

  1. Benken Przemysław, Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody, IPN, Warszawa 2016, ss. 256.
  2. Krajewski Kazimierz, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 928.
  3. Rzeczkowska Ewa, Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956, IPN, Warszawa 2021, ss. 544.
  4. Szopa Piotr, W imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, IPN, Rzeszów 2014, ss. 616.
  5. Sztama Paweł, Generał August Emil Fieldorf. Biografia wojskowa, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2016, ss. 284.

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych.

Laureata tegorocznej edycji Konkursu poznamy w sierpniu 2022 r. podczas Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” organizowanego przez Fundację.

Podczas VI edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 24 zgłoszenia. Przedstawione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym.

O Fundacji:

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki.

Źródło: Fundacja im. Janusza Kurtyki
 0
Czytaj także