Akademia Samorządu. Czas na raport końcowy

Akademia Samorządu. Czas na raport końcowy

Dodano: 
Raport końcowy Akademii Samorządu
Raport końcowy Akademii Samorządu Źródło: DoRzeczy.pl
Kolejna edycja Akademii Samorządu za nami. Jej zwieńczeniem, będącym podsumowaniem sześciu zjazdów, dziesiątek godzin wykładów, warsztatów, debat i dyskusji jest raport końcowy, jaki organizatorzy, czyli krakowska fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego zaprezentowali finalizując edycję 2022-2023.

Poza opisem podejmowanych w ramach projektu działań w raporcie możemy znaleźć szereg refleksji na temat aktywności społecznej ludzi młodych oraz ich zdanie na temat kluczowych polityk na poziomie krajowym i wspólnotowym w dziedzinach takich jak sprawy młodzieży, kultura, samorząd, sprawy międzynarodowe, społeczne, edukacja, media czy wiele innych.

Celami Akademii było między innymi promowanie aktywności obywatelskiej ludzi młodych, kreowanie i szkolenie młodych liderów na poziomie lokalnym i ponadlokalnym czy też ułatwienie młodym liderom nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za politykę względem młodzieży. Udało się to zrealizować dzięki wielu znamienitym gościom projektu. Tym samym osiągnęliśmy jeden z głównych zamiarów czyli aktywizację młodzieży i zachęcenie jej do aktywnego udziału w życiu społeczno-politycznym i publicznym. Osobiście uważam też, że udział w „ASie” przyczynił się do podnoszenia poziomu wiedzy na temat polityk realizowanych przez UE względem młodych – mówi prezes Centrum im. Władysława Grabskiego, dr Krzysztof Tenerowicz

Jak zauważają autorzy raportu: Wzrost znaczenia młodych ludzi w życiu publicznym jest zjawiskiem, które nabiera coraz większego znaczenia i coraz mocniej wpływa na współczesne społeczeństwa. Młodzi ludzie zyskują coraz większą świadomość swojego potencjału oraz zdolności do wpływania na kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości politycznej, społecznej, kulturowej lub gospodarczej. Ich głos jest coraz mocniej słyszalny, a ich zaangażowanie staje się nieodłączną częścią demokratycznego procesu decyzyjnego. Swoistą emanacją tych przemian jest Akademia Samorządu, a w zasadzie jej kolejna edycja. Stwarza ona możliwość wykorzystania potencjału młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości naszego kraju (…) Podczas naszych spotkań na przestrzeni ostatnich miesięcy skupiliśmy się na wskazywaniu kluczowych problemów młodzieży, analizie istniejących trendów oraz ocenie otoczenia społecznego. Przeanalizowaliśmy dane, przeprowadziliśmy wywiady i przeglądaliśmy zgromadzone informacje, aby móc zaprezentować rzetelne oraz dobrze uzasadnione wnioski.

Projekt, którego uczestnikami była młodzież z terenu całej Polski współfinansowany był ze środków europejskich w ramach Programu ERASMUS+1. Jego całość dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1uoCRibCkQBfM5cHXO6_szSVJLQL166UK/view

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także