Przed nami VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Artykuł sponsorowany

Przed nami VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Dodano: 
VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2024 r. brzmi: „Zanurzeni w przeszłości? Czynniki historyczne formujące współczesnych Polaków”.

W przeciwieństwie do reguł poprzednich edycji, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 października 2023 r.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie w uznanym wydawnictwie naukowym, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość w sierpniu 2024 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

  • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej
  • promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;
  • nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;
  • wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2024 r.

W dotychczasowych edycjach zgłoszono do Konkursu 170 prac. Przyznano 7 Nagród im. Janusza Kurtyki oraz 2 Wyróżnienia. Zwycięskie prace – pióra Tadeusza Wolszy, Andrzeja Chwalby, Damiana K. Markowskiego, Andrzeja Nowaka – zostały przetłumaczone na języki angielski i niemiecki oraz wydane nakładem zagranicznych wydawnictw Carolina Academic Press, Peter Lang Verlag i Routledge. Obecnie trwają prace nad przekładami kolejnych monografii autorstwa naszych Laureatów: Sławomira Dębskiego, Przemysława Benkena i Wojciecha Materskiego. Nawiązano na tym polu współpracę z wydawnictwami Peter Lang Verlag, Routledge i De Gruyter. Partnerzy oferują globalną sieć dystrybucyjną, a dzięki równoległym staraniom Fundacji, nowo wydane książki trafiły już do kluczowych bibliotek na różnych kontynentach. W tym celu koordynowana jest również dodatkowa kooperacja z organizacjami polonijnymi w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, czy Austrii.

„Nagroda im. Janusza Kurtyki to wzmocnienie naukowego prestiżu oraz popularyzacja dorobku badacza poprzez spotkania promocyjne. Dzięki staraniom Fundacji, Laureaci brali udział w wykładach gościnnych, debatach czy sesjach tematycznych w Houston, Nowym Jorku, Chicago, Waszyngtonie, New Britain, Londynie, Berlinie, Ratyzbonie, Bonn czy Wiedniu. Do końca 2022 r. zorganizowano ponad 20 tego rodzaju spotkań we współpracy z zachodnimi uczelniami, instytutami bądź innymi ośrodkami intelektualnymi” – podkreśla dr Damian Bębnowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27 października 2023 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu Konkursu celem dostosowania go do bieżących okoliczności.
Szczegóły, harmonogram oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie organizatora projektu: www.fundacjakurtyki.pl

Zapraszamy do zgłaszania książek do Konkursu!

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II" prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Źródło: Fundacja im. Janusza Kurtyki
Czytaj także