"Wolność nie ma ceny" książka Philipa Gibbsa
Artykuł sponsorowany

"Wolność nie ma ceny" książka Philipa Gibbsa

Dodano: 
"Wolność nie ma ceny"
"Wolność nie ma ceny"
Ukazała się niewydana nigdy w Polce powieść historyczna z czasu II wojny światowej "Wolność nie ma ceny" [No price for freedom] Philipa Gibbsa.

Napisana z rozmachem książka (wyd. w Anglii w r. 1954) przedstawia wielką panoramę życia Polaków lat 1939-1945: zarówno pod niemiecką i sowiecką okupacją, jak i żołnierzy II Korpusu gen. Andersa i polskich lotników walczących o Anglię. Philip Gibbs, pisarz i dziennikarz, autor ponad 55 książek, był wśród pisarzy angielskich jednym z najlepszych ówczesnych znawców stosunków Europy Środkowej i Wschodniej: w latach 1914-1918 brał udział w wojnie jako oficer brytyjski, korespondent dzienników „Daily Telegraph" i „Daily Chronicle". Wielokrotnie jeździł do Rosji jako specjalny wysłannik rządu (m.in. w czasie głodu na Ukrainie), a zarazem w charakterze korespondenta.

„No Price for Freedom”jest to 2-tomowa powieść-epopeja, opisująca polskie losy w latach 1939-1945. Książka została oparta głównie na wspomnieniach powojennych polskich emigrantów, przede wszystkim, gen. T. Bora-Komorowskiego i gen. W. Andersa. Autor zadał sobie wiele trudu, by zrozumieć Polaków i wiarygodnie przedstawić kampanię wrześniową, deportacje do Rosji, działalność Armii Krajowej, udział polskich żołnierzy w obronie Anglii, walki na wielu frontach. Książka jest niezwykle rzadką i udaną próbą przedstawienia polskiej historii przez pisarza spoza Polski. Doskonały warsztat pisarski Gibbsa połączony z dziennikarską rzetelnością oraz zrozumieniem polskiej mentalności (był katolikiem) pozwala na wyjątkową dla literatury zachodniej, niezwykle pozytywną dla Polaków i przystępną w odbiorze, panoramę polskich losów. Dzięki temu, że karty powieści zapełniają nie tylko bohaterowie fikcyjni, ale także prawdziwe postacie, jak S. Starzyński, T. Bór-Komorowski, W. Anders, książka nie jest tylko interesującą powieścią, lecz w pewien sposób również literaturą faktu.

W dobie postponowania polskiej historii i kultury pozycja Gibbsa – pisarza wydawanego w świecie anglosaskim w setkach tysięcy egzemplarzy – jest świadectwem zainteresowania, znajomości i docenienia polskiego wkładu w dzieje Europy.

Książka w języku polskim ukazała się wyłącznie na rynku angielskim i amerykańskim. Z oczywistych politycznych względów, nigdy nie dotarła do Polski i została zupełnie przemilczana. W obecne sytuacji geopolitycznej, w której ponownie ważą się losy Europy, książka „No Price for Freedom” warta jest uwagi również jako znak protestu przeciw szaleństwu wojny.

Źródło: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
Czytaj także