Ziemkiewicz łamie krzesła
  • Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Ziemkiewicz łamie krzesła

Dodano: 
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjne Źródło:FOT. NAC
„Złowrogi cień Marszałka” powinni sobie darować czytelnicy o poglądach piłsudczykowskich. Książka powinna się za to spodobać tym, którzy z chęcią mierzą się z wszelkimi mitami, choćby najpiękniejszymi

Rafał A. Ziemkiewicz urodził się w roku 1964, w okolicach Sierpnia miał więc 16 lat, co do pewnego stopnia tłumaczy cytowane niżej słowa, choć tylko do pewnego. Wyjaśnia bowiem autor, że jego książka „poświęcona jest nie tyle samemu Józefowi Piłsudskiemu, co mitowi »twórcy naszej niepodległości«. Mitowi, który budowano jeszcze za jego życia i w ciągu kilkuletnich rządów następców czyniono na siłę wyznaniem państwowym – ale który naprawdę powszechnym uczyniła dopiero antykomunistyczna opozycja lat osiemdziesiątych”. No nie, stało się to znacznie wcześniej. Fakt, że sanację opluwała władza komunistyczna, wystarczył, by nawet przedwojenni przeciwnicy Marszałka znajdowali dla niego dobre słowo, a najbardziej zawzięci endecy podkreślali znaczenie militarnego sukcesu Piłsudskiego w roku 1920, rzecz jasna osiągniętego przy wydatnej pomocy Najświętszej Marii Panny. (...)

Całość recenzji opublikowana jest w 19/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także