Biznes nie jest od polityki

Biznes nie jest od polityki

Dodano: 
Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju Źródło:Forum / Jerzy Dudek
Z Zygmuntem Berdychowskim, pomysłodawcą Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju rozmawia Łukasz Zboralski.

Łukasz Zboralski: Jak zmienił się biznes w Polsce w porównaniu z tym z lat 90., tuż po transformacji?

Zygmunt Berdychowski: Po pierwsze, jest przede wszystkim bardziej dojrzały. To jest już sytuacja, w której bardzo często ten biznes stać na ekspansję – w Europie Środkowej, Europie Zachodniej, Europie Wschodniej, w Stanach Zjednoczonych. W odróżnieniu od lat transformacji mamy też częściej do czynienia z biznesem, który działa w formule spółek akcyjnych albo dużych koncernów, w których udział państwa jest niewielki. Po drugie, dzisiejszy biznes ma też już ogromne doświadczenie związane z obecnością na rynkach międzynarodowych. A po trzecie, ludzie działający dziś w biznesie to lepiej wykształceni, nierzadko posiadający tytuły naukowe, absolwenci zagranicznych szkół. Są więc lepiej przygotowani do obecności na rynkach międzynarodowych oraz do konkurencji na rynku krajowym. To jest ogromna zmiana, to fundamentalne różnice w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia na początku lat 90. – mamy dziś biznes merytorycznie przygotowany do funkcjonowania w kraju czy za granicą i posiadający środki na ekspansję.

Cały wywiad dostępny jest w 34/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Rozmawiał: Łukasz Zboralski
Czytaj także