Awantura o doktorat biznesmena
  • Adam TycnerAutor:Adam Tycner

Awantura o doktorat biznesmena

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marek Goliszewski, prezes BCC
Marek Goliszewski, prezes BCC 
Prezes Business Centre Club napisał pracę doktorską i obronił ją na Uniwersytecie Warszawskim. Według studentów nie spełnia ona standardów, a promotorem doktoranta był jego kolega z BCC.

Praca nosi tytuł „Wpływ sposobu organizacji dialogu społecznego na efekty gospodarcze” i ma nietypową strukturę. Ze 189 stron 80 zajmują załączniki, w których Goliszewski umieścił między innymi pełne teksty ustaw, przekopiowaną ze strony internetowej BCC historię organizacji i petycje, które BCC składał do władz. Właściwa część pracy to kilkadziesiąt stron eseju, w którym Goliszewski nie przedstawia wyników badań. Najprawdopodobniej ich nie przeprowadził. Można tam za to znaleźć kilkustronicowe opisy trybu przeprowadzania referendum, działania Komisji Trójstronnej, obszerne streszczenia cudzych badań i raportów oraz w końcu przemyślenia samego Goliszewskiego. (...)

Cały artykuł dostępny jest w 42/2014 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także