ZdrowieChłoniak nieziarniczy oporny na leczenie

Do Rzeczy o zdrowiu Dodatek tygodnika „Do Rzeczy”

Chłoniak nieziarniczy oporny na leczenie

Materiał partnera
Dodano
Chłoniak to najczęściej spotykany nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego (1). Pochodzi z układu limfatycznego i budzi zwykle ogromny lęk wśród pacjentów (2).

Chłoniak nieziarniczy (Non-Hodgkin lymphoma - NHL) jest jednym z najczęstszych nowotworów w Stanach Zjednoczonych, stanowiącym około 4% wszystkich nowotworów. American Cancer Society szacuje, że na chłoniaka nieziarniczego w 2020 roku zapadnie prawie 80 000 osób. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.3

DLBCL – epidemiologia, objawy, leczenie

Najczęstszym podtypem chłoniaka nieziarniczego jest chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL)4.Przyczyny jego powstawania nie są wyjaśnione. Wpływ na rozwój choroby mogą mieć m.in. czynniki środowiskowe, immunologiczne czy infekcyjne.5

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) stanowi do 40% wszystkich przypadków chłoniaków nieziarniczych na świecie6. Zachorowalność na DLBCL wynosi rocznie około 7 przypadków na 100 000 osób w USA.7 W Europie odnotowuje się 3 do 4 przypadków na 100 000 osób.8 Mimo że DLBCL dotyka również dzieci, częstotliwość występowania zwiększa się wraz z wiekiem. Większość pacjentów z tego rodzaju chłoniakiem w chwili rozpoznania ma ponad 60 lat.9

W wielu przypadkach najczęstszym objawem klinicznym chłoniaka jest powiększenie węzłów chłonnych w okolicach szyi, pod pachami lub w pachwinach, ale może on rozwinąć się również w innych miejscach, takich jak jelita, kości, a nawet mózg lub rdzeń kręgowy.10

W związku z tym, że to DLBCL jest chłoniakiem agresywnym, złożonym i trudnym do leczenia, kluczem dla powodzenia terapii jest szybkie wdrożenie leczenia. Podstawową metodą terapeutyczną pozostaje chemioterapia. W wielu przypadkach jest ona skuteczna, ale około 10% pacjentów wykazuje oporność na leczenie.11 W takiej sytuacji można zastosować chemioterapię ratunkową, a następnie chemioterapię wysokodawkową (high dose chemotherapy – HDT) oraz autologiczny przeszczep komórek macierzystych (autologous stemcell transplant – ASCT).12

Innowacyjne metody leczenia dają nowe nadzieje chorym na nowotwory krwi. Szansą na wyleczenie dla części pacjentów, którzy wyczerpali m.in. wyżej opisane opcje terapeutyczne, jest indywidualna terapia immunokomórkowa – CAR-T. W tej innowacyjnej, przebadanej klinicznie metodzie leczenia, do walki z nowotworem wykorzystuje się układ odpornościowy pacjenta poprzez pobranie limfocytów T, poddanie ich modyfikacji, namnożenie, a finalnie wprowadzenie ponownie do organizmu chorego.13 W ostatnich dziesięcioleciach terapie immunologiczne poczyniły niezwykłe postępy w badaniach klinicznych, oferując możliwość osiągnięcia długotrwałej remisji, a nawet całkowitego wyleczenia chorych na nowotwory.14

Artykuł sponsorowany przez Novartis.

PL2004817951 (04/2020)


 1. Chłoniaki - wiadomości ogólne,https://hematoonkologia.pl/info-o-chorobach/chloniaki, [dostęp 10.03.2020]
 2. Chłoniak - objawy i leczenie, https://www.medonet.pl/magazyny/ochron-sie-przed-rakiem-,chloniak---objawy-i-leczenie,artykul,1655682.html, [dostęp: 10.03.2020]
 3. Key Statistics for Non-Hodgkin Lymphoma, https://www.cancer.org/cancer/non-hodgkin-lymphoma/about/key-statistics.html, [Dostęp: 24.03.2020]
 4. DLBCL – najczęstszy chłoniak nieziarniczy, https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/3524-dlbcl-najczestszy-chloniak-nieziarniczy, [Dostęp: 10.03.2020]
 5. Chłoniak rozlany z dużych komórek B — zasady postępowania w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/34968/34395, [Dostęp: 10.03.2020]
 6. World Health Organization. Diffuse large B-cell lymphoma. Review of cancer medicines on the WHO list of essential medicines. http://www.who.int/DiffuseLargeBCellLymphoma.pdf. [dostęp: 02.03.2020]
 7. World Health Organization. Diffuse large B-cell lymphoma. Review of cancer medicines on the WHO list of essential medicines. http://www.who.int/DiffuseLargeBCellLymphoma.pdf. [dostęp: 02.03.2020]
 8. Crump M, Neelapu S, Farooq U, Van Den Neste E, Kuruvilla J i wsp. (2017) Outcomes in refractory diffuse large B-cell lymphoma: results from the international SCHOLAR-1 study. Blood. E-pub ahead of print August 03. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2017-03-769620 [dostęp: 02.03.2020]
 9. Lymphoma Research Foundation. Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL). http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bkLTKaOQLmK8E&b=6300153. [dostęp: 02.03.2020];
 10. Types of B-cell Lymphoma, https://www.cancer.org/cancer/non-hodgkin-lymphoma/about/b-cell-lymphoma.html, [Dostęp: 24.03.2020]
 11. Chłoniak nieziarniczy: co warto o nim wiedzieć, http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/chloniak-nieziarniczy-co-warto-o-nim-wiedziec,34050.html, [Dostęp: 10.03.2020]
 12. Gisselbrecht C, Schmitz N, Mounier N, Singh Gill D, Linch DC i wsp. (2012) Rituximab maintenance therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with relapsed CD20(+) diffuse large B-cell lymphoma: final analysis of the collaborative trial in relapsed aggressive lymphoma. J Clin Oncol 30 (36): 4462-4469.
 13. CAR T-cell therapy for B-cell lymphomas: clinical trial results of available products, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6466472/, [Dostęp: 24.03.2020]
 14. Chimeric Antigen Receptor T-cell (CAR T) Therapy for Hematologic and Solid Malignancies: Efficacy and Safety—A Systematic Review with Meta-Analysis, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6356949/, [Dostęp: 24.03.2020]
/ Źródło: Novartis

Czytaj także

Czytaj także