Bezpieczeństwo i silna pozycja Polski w świecie. To priorytety prezydenta na 2017 rok

Bezpieczeństwo i silna pozycja Polski w świecie. To priorytety prezydenta na 2017 rok

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Para prezydencka na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym
Para prezydencka na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym / Źródło: KPRP/Krzysztof Sitkowski
Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym prezydent Andrzej Duda przedstawił cele swojej polityki zagranicznej na ten rok. Priorytetem ma być przede wszystkim bezpieczeństwo, budowanie wspólnoty i więzi między państwami oraz silna pozycja Polski na arenie międzynarodowej.

Andrzej Duda przypomniał, że Polacy pytani o najważniejsze wydarzenia w 2016 r., wskazali na Światowe Dni Młodzieży i lipcowy szczyt NATO. – Z jednej strony, Światowe Dni Młodzieży to tworzenie wspólnoty poprzez szacunek, dialog i współpracę reprezentantów różnych narodów w oparciu o podobne wartości. Z drugiej strony, Szczyt NATO w Warszawie to wyraz dążenia do budowy bezpieczeństwa i pokoju w przestrzeni euroatlantyckiej – powiedział.

– Właśnie tym dwóm kierunkom chciałbym podporządkować moją politykę zagraniczną w 2017 roku. Jestem głęboko przekonany, że poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość uczestnictwa we wspólnocie jest tym, czego potrzebują i oczekują nasi obywatele. (…) Dołożę wszelkich starań, aby w najbliższym roku mój kraj był źródłem bezpieczeństwa i aktywnym rzecznikiem budowania wspólnoty na arenie międzynarodowej – mówił prezydent.

Polityka wschodnia i ONZ

Dodał, że dla bezpieczeństwa Polski najważniejsze znaczenie ma implementacja wszystkich decyzji szczytu NATO w ich pełnym wymiarze: tak wojskowym, jak i politycznym. – Szczególne znaczenie ma dla nas współpraca w basenie Morza Bałtyckiego oraz na Wschodzie. Pamiętajmy, że na tym ostatnim obszarze kwestia bezpieczeństwa jest nie tyle kwestią potencjalnych zagrożeń, ile realnego konfliktu. Dlatego też moja polityka wschodnia będzie przede wszystkim koncentrowała się na działaniach na rzecz stabilności i bezpieczeństwa w tym regionie, poprzez wzmocnioną współpracę z naszymi sąsiadami – zapowiedział.

Andrzej Duda przypomniał, że Polska prowadzi obecnie kampanię na rzecz niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w kadencji 2018–2019. – Chcemy być aktywnym uczestnikiem globalnych starań na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Jeszcze raz, z tego miejsca zwracam się do Państwa krajów o poparcie dla Polski w jej staraniach o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa – powiedział dyplomatom prezydent.

Andrzej Duda: UE potrzebuje reform

Jak tłumaczył, więzi na arenie międzynarodowej nasz kraj chce rozwijać przede wszystkim na dwóch płaszczyznach: politycznej i gospodarczej. – Będziemy ją budować w oparciu o trzy kręgi koncentryczne: regionu, kontynentu oraz świata. Kręgi te nie są wobec siebie przeciwstawne. Odwrotnie – powinny się wzajemnie uzupełniać – oświadczył. Andrzej Duda poinformował, że chce umocnić współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej i zorganizować w lipcu br. drugi szczyt państw Trójmorza.

– Zależy mi, żeby Europa, która w tym roku przejdzie przez proces wyborczy w wielu państwach, osiągnęła poziom stabilności wewnętrznej umożliwiający podjęcie wspólnego wysiłku reformy Unii Europejskiej. Reformy, która przywróci Unii zaufanie jej obywateli. Potrzebujemy dziś refleksji na temat zasad integracji europejskiej. Tak, aby odnaleźć równowagę pomiędzy utrzymaniem jedności UE, a społeczną potrzebą wpływu na bieg europejskich spraw – zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że Polska musi rozwijać stosunki handlowe nie tylko w przestrzeni euroatlantyckiej. – Dlatego w najbliższych latach chcę odwiedzić zwłaszcza te kraje, w których Polska była zbyt mało aktywna w zakresie relacji gospodarczych. Tak, abyśmy mogli poznać swój potencjał oraz odkryć nowe możliwości działania. W szczególnym stopniu zależy mi na współpracy w obszarze innowacyjności, której nośnikiem są dziś często młode, kreatywne przedsiębiorstwa – podkreślił.

Polacy za granicą

Jak tłumaczył, dalej będzie zabiegał o gwarancje bezpieczeństwa dla Polaków mieszkających za granicą. – Bardzo zależy mi, aby w każdym z państwa krajów udało się wypracować mechanizmy gwarantujące godne i spokojne życie mieszkających tam Polaków, a także ochronę polskiego dziedzictwa. Jedną z miar serdeczności w relacjach międzynarodowych jest bowiem troska o sytuację przedstawicieli różnych narodowości żyjących na terenie danego kraju – powiedział prezydent.

Andrzej Duda złożył członkom korpusu dyplomatycznego noworoczne życzenia, „aby rok 2017 był dla nas pomyślny i przyniósł sukcesy w budowie świata opartego na wspólnocie  oraz bezpieczeństwie”. – Obyśmy potrafili pokazać, że polityka międzynarodowa to nie realizacja ambicji przywódców, ale wychodzenie naprzeciw realnym potrzebom naszych obywateli – podkreślił.

Źródło: Prezydent.pl
 2
Czytaj także