Wzrost wynagrodzeń w marcu. Przeciętna pensja wyniosła 5 929 zł

Wzrost wynagrodzeń w marcu. Przeciętna pensja wyniosła 5 929 zł

Dodano: 50
Praca, zdjęcie ilustracyjne
Praca, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay
W marcu płace w firmach wzrosły o 8 proc. r/r, ale zatrudnienie spadło o 1,3 proc. – wynika z najnowszych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenie i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w marcu 2021 r.

Zarobki bliskie 6 tys. zł brutto

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,5% i wyniosło 5 929,05 zł brutto. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 330,3 tys. osób – podano w komunikacie.

"W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w marcu 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost o 6,5%. Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także większą liczbą dni roboczych w marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem" – czytamy w komunikacie.

"W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,1%). W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, jednak w marcu br. był on minimalnie słabszy niż w lutym 2021 r. (odpowiednio o 1,3% i o 1,7%)" – czytamy dalej.

Komentarz prezesa PFR

Dane GUS o wynagrodzeniach skomentował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. "Świetne dane nt wzrostu wynagrodzeń. Przed nami kilka miesięcy wysokiej dynamiki rocznego wzrostu wskaźników ekonomicznych. Jest to efekt dobrej kondycji gospodarki oraz upływu roku od trudnego 2 kw 2020. Polacy wychodzą z pandemii z wyższymi wynagrodzeniami i oszczędnościami" – ocenił szef PFR.

twitterCzytaj też:
Polska z najniższym bezrobociem w całej UE

Źródło: ISBnews
+
 50
Czytaj także