30. rocznica powołania Straży Granicznej – moneta kolekcjonerska NBP
Artykuł sponsorowany

30. rocznica powołania Straży Granicznej – moneta kolekcjonerska NBP

Dodano: 
Moneta kolekcjonerska NBP
Moneta kolekcjonerska NBP Źródło: Narodowy Bank Polski / Materiały partnera
Już 30 lat Straż Graniczna pełni swoją służbę, dzielnie chroniąc granic naszego kraju. Narodowy Bank Polski pragnie uczcić tę wyjątkową rocznicę emisją srebrnej monety kolekcjonerskiej. Będzie można ją nabyć od 11 maja 2022 r. w 16 Oddziałach Okręgowych NBP.

16 maja Straż Graniczna obchodzi swoje święto. To właśnie tego dnia w 1991 r. objęła służbę, jako umundurowana i uzbrojona formacja powołana do ochrony polskiej granicy. NBP emitując rocznicową monetę, pragnie podkreślić znaczenie strażników granicznych dla bezpieczeństwa państwa.

Strażnicy Graniczni zostali upamiętnieni na rewersie i awersie

Moneta jest bita w srebrze i ma nominał 10 zł. Na rewersie zostali zaprezentowani funkcjonariusze pocztu sztandarowego Straży Granicznej ze sztandarem. Natomiast awers monety przedstawia funkcjonariusza Straży Granicznej z psem podczas patrolu.

Chlubne tradycje sięgają czasów XX‑lecia międzywojennego

Straż Graniczna istnieje co prawda 30 lat, ale w swoich działaniach sięga do tradycji formacji granicznych tworzonych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.

− Ze szczególnym poważaniem kultywuje tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939) - specjalnej organizacji wojskowej utworzonej w celu zapewnienia ochrony przed radziecką dywersją na Kresach Wschodnich, oraz Straży Granicznej (1928–1939) - działającej na granicy zachodniej półwojskowej formacji, której funkcjonariusze z narażeniem życia zwalczali przemytnictwo podczas polsko-niemieckiej wojny celnej. 1 września 1939 r. żołnierze SG, jako pierwsi stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, a 17 września żołnierze KOP walczyli z radzieckim agresorem – pisze major SG Artur Ochał w folderze emisyjnym poświęconym monecie.

Chronią granic. Jakie jeszcze mają zadania?

Współczesna Straż Graniczna jest scentralizowanym organem administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed blisko 15 tys. funkcjonariuszy postawiono wiele ważnych zadań, jak ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowanie i dokonywanie kontroli na przejściach granicznych, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym kontrola przestrzegania przepisów wjazdu i pobytu cudzoziemców. Jakim jeszcze wyzwaniom muszą sprostać w swojej codziennej pracy?

Mjr SG Artur Ochał wylicza: − Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw związanych z przekraczaniem granicy w tym z towarami oraz wyrobami akcyzowymi, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, narkotykami i środkami odurzającymi, a także zabytkami sztuki lub z przemieszczaniem ich przez granicę, zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz współdziałanie z uprawnionymi organami i służbami w zakresie wykrywania zagrożeń terrorystycznych. Straż Graniczna realizuje również zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz porozumień międzynarodowych.

I jak dodaje major Ochał: − Jako jedyna formacja jest uprawniona do bezpośredniej ochrony polskiej granicy o długości 3511 km (w tym 440 km granicy morskiej), przy czym aż 1581 km to granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Funkcjonariusze pełnią też służbę migracyjną i zwalczają zorganizowaną przestępczość przemytniczą na całym terytorium Polski.

NBP upamiętnia ważne rocznice, wydarzenia i postaci

NBP nie pierwszy raz przypomina o roli funkcjonariuszy dla bezpieczeństwa naszego kraju. W styczniu ukazała się srebrna moneta „Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Nawiązywała ona do działań o charakterze wojny hybrydowej, mających miejsce przy polskiej granicy wschodniej. W tej skomplikowanej, pełnej wyzwań i niebezpiecznej sytuacji funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci i żołnierze wykazali się najwyższym profesjonalizmem oraz oddaniem państwu polskiemu i jego obywatelom. Z kolei latem, 19 lipca 2022 r. kolekcjonerzy i numizmatycy będą mogli wzbogacić swoje zbiory banknotem kolekcjonerskim „Ochrona polskiej granicy wschodniej” o nominale 20 zł.

Banknoty i monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP

Banknoty i monety kolekcjonerskie są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Nawiązują do ważnych wydarzeń, upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii Polski.

Wartości kolekcjonerskie, w związku z ich szczególnym charakterem, różnią się od obiegowych. Monety bite są ze srebra i złota, mogą być uatrakcyjniane poprzez dodanie ozdobnych elementów, np. bursztynu, cyrkonii, szkła czy ceramiki lub przez zastosowanie technik dodatkowych, jak nadruk wykonany w technice tampondruku, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe.

Podobnie banknoty kolekcjonerskie, wyróżniają się bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami ikonografii, a także parametrami technicznymi i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku.

Monety i banknoty kolekcjonerskie emitowane przez NBP można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym NBP: kolekcjoner.nbp.pl.

Źródło: NBP

Informacje dla kolekcjonerów i osób zainteresowanych numizmatyką

11 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „30. rocznica powołania Straży Granicznej”.

  • nominał: 10 zł
  • metal: Ag 925/1000
  • stempel: lustrzany, druk UV
  • średnica: 32,00 mm
  • masa: 14,14g
  • brzeg (bok): gładki
  • nakład: do 12 000 szt.
  • Projektant: Sebastian Mikołajczak
  • Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Źródło: Narodowy Bank Polski
Czytaj także