Zmiany w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał nowelizację

Zmiany w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał nowelizację

Dodano: 
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: PAP / Rafał Guz
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Zmiany m.in. wprowadzają definicję pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy.

Nowela uchyla także regulacje z zakresu telepracy oraz wprowadza możliwość kontroli trzeźwości pracownika – podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP, na której komunikat powołało się ISBnews.pl.

"Ustawa dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych: umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu; wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy (…) oraz uchylenia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy" – czytamy.

Kontrola trzeźwości i praca zdalna

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. O wprowadzeniu kontroli powinien poinformować nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Natomiast praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodniona z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. Uzgodnienie może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. O pracę zdalną może też wnioskować pracownik.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia czwartego roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad członkiem rodziny, osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

Nowela wskazuje, że praca zdalna nie obejmuje między innymi prac szczególnie niebezpiecznych oraz wprowadza możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej – przepisy te wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czytaj też:
Dodatkowy dzień wolny od pracy dla krwiodawców. "Wrzutka w ustawie"

Źródło: ISBnews.pl
 0
Czytaj także