Tyle zarabiają urzędnicy od funduszy UE. Podano wysokość wynagrodzeń

Tyle zarabiają urzędnicy od funduszy UE. Podano wysokość wynagrodzeń

Dodano: 2
Banknot 200 zł, zdjęcie ilustracyjne
Banknot 200 zł, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Średnio 7 tys. zł brutto zarabiali w ubiegłym roku urzędnicy zajmujący się funduszami europejskimi. Łącznie przy wdrażaniu programów UE pracowało ponad 15 tys. osób.

Resort funduszy opublikował kolejny raport na temat potencjału administracyjnego systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności według stanu na 30 czerwca 2022 r.

Z dokumentu wynika, że w systemie zatrudnionych było łącznie 15212 osób na 12188 etatach. Największą liczbę pracowników zatrudniały urzędy marszałkowskie pełniące rolę instytucji zarządzających w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), gdzie na 5414 pracowników ogółem przypadało 5279 etatów.

Kolejno najwięcej zatrudnionych było w ministerstwach – 1760/1542 osoby, w tym 520 osób na 460 etatach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącym rolę strategiczną i koordynacyjną.

W ramach obsługi wdrażania poszczególnych RPO największe zasoby kadrowe angażowała realizacja RPO dla województwa śląskiego – 896 osób/870 etatów. Najmniejszej liczby pracowników wymagało wdrażanie RPO w województwie lubuskim – 274 osoby/290 etatów.

W porównaniu z poprzednim raportem, odnotowującym stan na 31 grudnia 2021 r., nastąpił spadek osób i etatów o 115 osób oraz o 133 etaty. Instytucje zgłosiły również mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, które wyniosło 265 osób i spadło w porównaniu do zapotrzebowania na 385 osób zgłaszanych według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Wynagrodzenia. Gdzie najwyższe, a gdzie najniższe?

Wysokość średniego wynagrodzenia w systemie realizacji UP 2014-2020 w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 6964 zł brutto. Natomiast w przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej wynosiło 6120 zł brutto.

W porównaniu do poprzednio badanego okresu (od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) średnie wynagrodzenie wzrosło o 494 zł brutto (z wynagrodzeniem kadry kierowniczej) i o 388 zł brutto (bez wynagrodzenia kadry kierowniczej).

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzędów pracy – 5705 zł oraz urzędów miast – 6055 zł. Najlepiej opłacani urzędnicy są natomiast zatrudnieni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w analogicznych funduszach wojewódzkich – 10050 zł, a także w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach – średnio 9845 zł.

Najlepiej wynagradzani byli pracownicy zaangażowani w realizację Krajowych Programów Operacyjnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Średnia wysokość wynagrodzenia wyniosła odpowiednio 8387 zł i 8234 zł dla wszystkich pracowników wraz z kadrą kierowniczą. Natomiast najniższe średnie wynagrodzenia charakteryzowały Regionalne Programy Operacyjne – 6127 zł dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację RPO i 5528 zł, gdy nie uwzględnimy zarobków osób na stanowiskach kierowniczych.

Najwyższe średnie wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych zanotowano w instytucjach realizujących RPO województwa mazowieckiego (7603 zł średnia dla wszystkich pracowników i 6824 zł bez uwzględnienia kadry kierowniczej).

Natomiast najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zaangażowani w realizację RPO województwa warmińsko-mazurskiego (5291 zł z uwzględnieniem kadry kierowniczej i 4840 zł bez jej ujęcia).

Czytaj też:
Polska bez kolejnych unijnych funduszy? Puda uspokaja

Źródło: PAP MediaRoom
 2
Czytaj także