Rośnie deficyt. Rząd podał nowe dane

Rośnie deficyt. Rząd podał nowe dane

Dodano: 11
Premier Mateusz Morawiecki
Premier Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Marcin Obara
Deficyt w budżecie wyniósł 36,42 mld zł na koniec października wg wstępnych danych.

W budżecie państwa po października br. odnotowano 36,42 mld zł deficytu, tj. 39,6 proc. planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Miesiąc wcześniej deficyt wyniósł 34,69 mld zł (37,7 proc. planu).

Dochody budżetu państwa po październiku wyniosły 475,39 mld, tj. 79,1 proc. planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 511,81 mld zł, tj. 73,8 proc. planu na br.

W sierpniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na rok 2023, która zakłada dochody budżetu państwa na poziomie 601 378,4 mln zł, a wydatki na poziomie 693 378,4 mln zł. Deficyt budżetu państwa – zgodnie z nowelizacją – nie może przekroczyć 92 mld zł.

Wydatki budżetu wzrosły

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosło 511,8 mld zł, tj. 73,8 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (398,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 113,1 mld zł, tj. 28,4 proc."- czytamy w komunikacie.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 25,5 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,2 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 39,1 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 8,7 mld zł tj. ok 28,8 proc.

"Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 19 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. Związane to było m.in. z wejściem w życie przepisów 'Ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r.' zwiększającej środki dla jednostek samorządu terytorialnego. Uruchomiono już dwie dodatkowe transze środków, w sierpniu i we wrześniu (łącznie w wys. ok 8,8 mld zł) dla samorządów w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego" – czytamy dalej.

W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 21 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 27,5 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

"Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po dziesięciu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty do UE z tytułu należności celnych" – napisano także w informacji.

Czytaj też:
OECD: Polska liderem wzrostu PKB
Czytaj też:
"To historyczny zwrot". "FT" pisze o problemach chińskiej gospodarki

Źródło: ISBnews
Czytaj także