"Wytwarzanie atmosfery zagrożenia". Grupa członków RPP broni Glapińskiego

"Wytwarzanie atmosfery zagrożenia". Grupa członków RPP broni Glapińskiego

Dodano: 3
Prezes NBP Adam Glapiński
Prezes NBP Adam Glapiński Źródło: PAP / Leszek Szymański
Sześciu członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) uważa, że nie ma żadnych podstaw do postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego.

"Brak jest jakichkolwiek formalnych podstaw do prowadzenia rozważań na temat ewentualnego pociągnięcia urzędującego prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu (TS)" – napisało w swoim stanowisku "w sprawie pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi o podjęciu działań zmierzających do pozbawienia możliwości zajmowania stanowiska prezesa NBP" sześciu członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Pod stanowiskiem podpisali się: Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska i Henryk Wnorowski.

"Brak formalnych podstaw"

"Sprawą niezwykłej wagi jest możliwie najlepsza współpraca wszystkich organów i instytucji państwowych. Nie służy dobrze tej współpracy wytwarzanie atmosfery zagrożenia czy też stosowania nacisku poprzez zapowiedzi stosowania procedur mających prowadzić do zmiany składu osobowego kierownictw tych organów lub instytucji. W tym kontekście szczególną uwagę zwraca prowadzona publicznie dyskusja w sprawie ewentualnego pociągnięcia urzędującego prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. W naszej opinii, brak jest jakichkolwiek formalnych podstaw do prowadzenia tego typu rozważań" – czytamy.

"Oświadczamy, że nie są prawdziwe twierdzenia, jakoby istniały przeszkody w przepływie informacji pomiędzy RPP a pozostałymi organami NBP oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi NBP. Decyzje i ustalenia dotyczące działań banku centralnego, w tym związanych z ustalaniem założeń polityki pieniężnej i jej realizacją, są odpowiednio podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej i zarząd NBP. Międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Centralny, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, podzielają zasadność prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej, czemu dawały niejednokrotnie wyraz w swoich publikacjach" – napisano w stanowisku.

Jest deklaracja Tuska

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk informował w listopadzie, że koalicja KO, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy analizuje kwestię postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. W piątek Tusk, który jest kandydatem ugrupowań na premiera, zadeklarował, że koalicja "nie zrobi niczego w kwestii NBP, co naruszyłoby stabilność i podważyło reputację instytucji państwa polskiego". Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział z kolei, że w tej sprawie należy przeanalizować "wszystkie za i przeciw".

Tymczasem grupa posłów zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów ustawy o Trybunale Stanu, umożliwiających podstawienie prezesa NBP przed tym Trybunałem. Grupa wnioskodawców reprezentowana jest przez posła PiS Krzysztofa Szczuckiego.

Czytaj też:
Sura: Nie dojdzie do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu
Czytaj też:
Ekonomiści: Postawienie Prezesa NBP przed TS byłoby atakiem na niezależność banku centralnego

Źródło: ISBnews.pl
Czytaj także