Polisa Dom
Materiał partnera

Polisa Dom

Dodano: 
Ubezpiecz swój dom
Ubezpiecz swój dom Źródło: Adobe Stock
Ogień jest niszczycielskim żywiołem, który w ciągu kilku minut może zamienić w pył cały życiowy dobytek. Statystyki pokazują, że najwięcej pożarów zdarza się jesienią i zimą. Jest to czas dogrzewania mieszkań na własną rękę różnego rodzaju piecykami, farelkami i grzejnikami. Czasami zagrożenie pożarowe stwarza niesprawna instalacja elektryczna. Państwowa Straż Pożarna przyznaje, że najczęstszą przyczyną pożarów domów jest nieprawidłowe korzystanie z pieców i grzejników. Mowa tutaj przede wszystkim o pozostawianiu urządzeń bez nadzoru oraz urządzeniach nieprzystosowanych do ciągłej pracy np. kuchenek, ogrzewaczy pokojowych. Według statystyk urządzenia elektryczne każdego roku stanowią przyczynę ok 22% pożarów. Do samozapalenia prowadzi także tworzenie nieodpowiednich izolacji np. przykrywanie piecyków ubraniami, ręcznikami. Należy także pamiętać, aby lampki, którymi przystrajamy naszą choinkę posiadały certyfikaty CE. Jest to bardzo istotne, ponieważ certyfikat ten potwierdza, że produkt przeszedł pozytywną procedurę zgodności z normami Unii Europejskiej. Niesprawne lampki są przyczyną wielu pożarów.

A przede wszystkim pomyślmy o ubezpieczeniu mieszkania / domu. Polisa DOM obejmuje m.in. ubezpieczenie od zdarzeń losowych. W wariancie podstawowym ubezpieczenie chroni w razie wystąpienia 23 zdarzeń m. in. pożaru, uderzenia pioruna, przepięcia, eksplozji, silnego wiatru, pękania mrozowego, dymu, sadzy i wandalizmu. Możemy rozszerzyć zakres również o ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczenie jest także dostępne w formule all risk (czyli od wszystkich ryzyk).

Każdy może ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie wraz z rzeczami, które się w nim znajdują (np. sprzęt RTV i AGD, biżuterię, sprzęt fotograficzny, ubrania, meble, dywany). Standardowa polisa obejmuje ochroną również stałe elementy takie jak okładziny podłóg i schodów, stolarkę drzwiową i okienną.

Ubezpieczeniem możemy objąć również rzeczy osobiste ubezpieczającego i domowników od rabunku poza miejscem zamieszkania: teczki, torby, portfele, dokumenty tożsamości, gotówkę, klucze do mieszkania, kosmetyki, okulary do kwoty 1 000 zł na terenie całego kraju.

Dodajmy, że razem z polisą mieszkaniową, która chroni nasze mienie, warto wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W wariancie podstawowym chroni ona domownika, gdy wyrządzi komuś szkodę np. zaleje mieszkanie sąsiadowi. W wariancie rozszerzonym ochrona działa również w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku np. z jazdą na nartach. Wysokość odszkodowania jest pochodną sumy ubezpieczenia, która w OC wynosi od 15 do 500 tysięcy zł. Warto podkreślić, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Klienta za szkody powstałe na terytorium całej Europy.

Przykładowa składka (186 zł za rok) za ubezpieczenie obejmujące ochroną mienie od zdarzeń losowych, kradzieży z a włamaniem oraz OC w życiu prywatnym

Składka została wyliczona:

Dla mieszkania własnościowego o powierzchni 45 m kw., rok budowy 2006, położone na II piętrze (blok 4 piętrowy) w Lublinie, brak szkód w ciągu trzech ostatnich lat. W mieszkaniu są drzwi antywłamaniowe.

  • suma ubezpieczenia mieszkania od zdarzeń losowych – 180 tys. zł
  • suma ubezpieczenia dla mienia ruchomego od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem – 10 tys zł
  • suma gwarancyjna dla OC w życiu prywatnym – 100 tys. zł
Artykuł został opublikowany w 51/2018 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 
Czytaj także