Do wtorku można dopisać się do spisu wyborców

Do wtorku można dopisać się do spisu wyborców

Dodano: 4
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne / Źródło: DoRzeczy.pl
Tylko do wtorku można dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. To rozwiązanie dla przebywających w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Ponadto, do spisu wyborców można się dopisać również przez internet na stronie obywatel.gov.pl. Wymagany jest do tego profil zaufany.

We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania oraz adres czasowego przebywania.

twitter

Do piątku 11 października w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można też pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu zaświadczenia będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

twitter

Źródło: DoRzeczy.pl / PKW
 4
Czytaj także