KrajWyrok TSUE ws. reformy Sądu Najwyższego. Jest odpowiedź SN

Wyrok TSUE ws. reformy Sądu Najwyższego. Jest odpowiedź SN

Budynek Sądu Najwyższego w Warszawie
Budynek Sądu Najwyższego w Warszawie / Źródło: PAP / Leszek Szymański
Dodano 73
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wczoraj decyzję w sprawie szeregu pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Dzisiaj SN odniósł się do wyroku TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił we wtorek, że to Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej SN i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku.

Dzisiaj Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN wydał komunikat w sprawie wyroku TSUE.

"W związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 listopada 2019 roku wyroku w połączonych sprawach C-585/18, C- 624/18 i C-625/18, dotyczącego kwestii związanej z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą mam zaszczyt kierować, należy podkreślić, że Izba Dyscyplinarna w dalszym ciągu wykonywać będzie zadania związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie.

"Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...) z uwagi na swój charakter prawny, wywiera skutek jedynie w odniesieniu do postępowań głównych prowadzonych przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, w których skierowano pytania prejudycjalne będące przedmiotem dzisiejszego rozstrzygnięcia Trybunału. Oznacza to, że jest on wiążący jedynie dla tego sądu, który skierował pytanie, oraz tylko w tej sprawie, której dotyczy. Tym samym nieskuteczne jest powoływanie się na zawarte w nim rozstrzygnięcia w innych postępowaniach sądowych" – podano dalej.

„Przypomnieć także należy, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 marca 2019 roku (sygn. akt K 12/18), zajął się zagadnieniem dotyczącym ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa w wyniku wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej piętnastu sędziów w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3 ze zm.) stwierdzając, że „art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84) jest zgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Nie można pominąć także tego, że zgodnie z art. 188 pkt Prezes Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna 2 Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl 1 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny ma wyłączną kompetencję do oceny zgodności przepisów ustawowych z Konstytucją RP, będącej w świetle art. 8 ust. 1 Konstytucji RP najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 190 ust. 1 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne” – uzasadnia dalej w komunikacie Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN.

„Ponadto, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 kwietnia 2019 roku (sygn. akt II DSI 54/18), będącej zasadą prawną wpisaną do księgi zasad prawnych, jednoznacznie orzekł, że „udział w składzie sądu osoby, która została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w następstwie procedury zainicjowanej obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanym bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów oraz na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w zakresie udziału w niej sędziów w wyniku wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej piętnastu sędziów, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3 ze zm.), nie narusza wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, wskutek czego osoba taka nie jest osobą nieuprawnioną do orzekania w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k., a skład orzekający sądu, w którym zasiada taka osoba, nie jest sądem nienależycie obsadzonym w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k”.. Powołana zasada prawna wiąże wszystkie składy orzekające Sądu Najwyższego w każdej sprawie” – podano dalej.

„Mając na uwadze powyższe, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego niezmiennie spełniać będzie powierzoną jej, ważną społecznie, misję sprawowania wymiaru sprawiedliwości” – dodaje Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN.

CZYTAJ CAŁY KOMUNIKA PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
KIERUJĄCEGO PRACĄ IZBY DYSCYPLINARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Czytaj także:
Opublikowano listę posłów zgłoszonych do KRS. Wśród kandydatów Senyszyn, Mularczyk i Gasiuk-Pihowicz
Czytaj także:
Znamy wyrok TSUE ws. reformy Sądu Najwyższego. "Nie tak miało być"

/ Źródło: sn.pl

Czytaj także

 73
 • stess IP
  To są wywody prawnicze. Przedstawiam wersję prosta dla nieprawnikow: TSUE może Polskę pocałować w rzyc!
  Dodaj odpowiedź 10 2
    Odpowiedzi: 0
  • Andrzej IP
   Hahaha co za bzdura I prezesem jest gersdor fajną manipulacja a co do wyroku jest jasny o wszystkich sprawach decyduje ogół sędziów sn.
   Dodaj odpowiedź 5 1
     Odpowiedzi: 0
   • Konrad IP
    Zmieńcie w końcu ten idiotyczny i kłamliwy tytuł,to nie jedt żadna odpowiedź SN,a jedynie bredzenie pisowskiego aparatczyka w wadliwie powłanej komórce SN!
    Dodaj odpowiedź 6 10
      Odpowiedzi: 0
    • Geszeftsdorf IP
     PO niemiecku czy Yiddish?
     Dodaj odpowiedź 16 9
       Odpowiedzi: 0
     • sędzia we wlasnej sprawie !? IP
      Powyższe ma wartość papieru toaletowego.
      Pisiory durniami obsadzili państwowe instytucje !
      Dodaj odpowiedź 14 56
        Odpowiedzi: 1

      Czytaj także