Prezydent: Nagroda Strażnik Pamięci uchodzi już za laur niezwykle prestiżowy

Prezydent: Nagroda Strażnik Pamięci uchodzi już za laur niezwykle prestiżowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Małgorzata Sadurska
Małgorzata Sadurska Źródło: DoRzeczy.pl
Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska wzięła wczoraj udział w gali wręczenia Nagrody Strażnik Pamięci, która miała miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas otwarcia odczytała list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów.
Poniżej publikujemy pełną treść listu:

Szanowni Państwo!

To już czwarta edycja nagrody Strażnik Pamięci. Cieszę się, że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogę patronować tak ważnej i cennej inicjatywie. Serdecznie pozdrawiam zaangażowanych w nią redaktorów tygodnika „Do Rzeczy”, członków Wysokiej Kapituły, wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej gali oraz, w sposób szczególny, tegorocznych laureatów i nominowanych. Każdego roku owo grono powiększa się o osoby zasłużone na rzecz przywracania i ochrony naszej pamięci historycznej. Także dzięki nim nagroda Strażnik Pamięci uchodzi już za laur niezwykle prestiżowy. Jestem przekonany, że z upływem lat ów prestiż będzie się umacniał.

Strażnik potrzebny jest tam, gdzie trzeba zapobiec możliwym stratom. Wiedza o przeszłości naszego państwa i narodu jest narażona na dwojakie niebezpieczeństwo: na zapomnienie lub zniekształcenie. A wcale nierzadko mamy do czynienia zarówno z tym pierwszym, jak i drugim zjawiskiem. Dotykamy tu nie tylko problematyki warsztatu naukowego historyków, archiwistów, kartografów, ekspertów z zakresu medycyny sądowej, nauk prawnych oraz innych specjalności. Wzbogacanie, ochrona i popularyzacja pamięci historycznej nie jest też wyłączną domeną dokumentalistów, regionalistów, działaczy społecznych, nauczycieli, pisarzy, dziennikarzy i artystów. Warto zauważyć, jak wiele czasu i energii poświęcają tej dziedzinie również ludzie polityki i dyplomaci. Większość państw Europy i świata, a także liczne organizacje ponadpaństwowe, angażują w omawianą tu dziedzinę znaczne siły i środki.

Świadczy to o zrozumieniu wciąż ważnej, wieloaspektowej roli, jaką historyczna pamięć i tożsamość odgrywają w życiu współczesnych społeczeństw – w przestrzeni kultury, polityki, relacji międzynarodowych, a nawet gospodarki. Dlatego też wysiłki strażników i popularyzatorów polskiej pamięci historycznej wpisują się w nurt czynnego patriotyzmu, wymiernej pracy na rzecz wspólnego dobra. Raz jeszcze gorąco dziękuję Państwu za tę postawę, za wszelkie starania, aby świadomość społeczna Polaków kształtowała się także w odniesieniu do historycznego dziedzictwa naszego państwa i narodu.

Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom, a także nominowanym do nagrody Strażnik Pamięci. Wszyscy Państwo dali dowody tego, jak ważna jest dla Państwa idea, propagowaniu której służy ten wyjątkowy laur. Życzę Państwu kolejnych sukcesów oraz satysfakcji ze służby prawdzie, dobru i Ojczyźnie.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Czytaj także