14 zarzutów wobec Komisji Europejskiej ws. gazociągu OPAL

14 zarzutów wobec Komisji Europejskiej ws. gazociągu OPAL

Dodano:   /  Zmieniono: 
KE
KE Źródło: Flickr / Andrew Gustar/(CC BY-ND 2.0)
PGNiG Supply & Trading GmbH zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej zwalniającą gazociąg OPAL z obowiązku stosowania zasady dostępu strony trzeciej – poinformowano na stronie spółki.

PGNiG stawia KE 14 zarzutów ws. gazociągu OPAL i kieruje sprawę w trybie pilnym do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak poinformowano na stronie, jest to pierwsze z szeregu kroków prawnych, które PGNiG zamierza podjąć w tej sprawie przeciwko Komisji Europejskiej oraz niemieckiemu regulatorowi rynku energii – Bundesnetzagentur.

PGNiG Supply & Trading złożyło jednocześnie do Trybunału wniosek o pilne wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

Czytaj też:
Rosja przejmuje OPAL. Bruksela uległa Gazpromowi

– Decyzje i tryb postępowania Komisji Europejskiej oraz Bundesnetzagentur są bezprecedensowe. Cofają rozwój konkurencyjnego rynku gazu i rozszerzają przywileje Gazpromu, co w konsekwencji może doprowadzić do uzyskania przez rosyjską firmę monopolu w dostawach gazu do Europy Środkowej i Wschodniej. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski i całego regionu – tłumaczy Piotr Woźniak, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

Brak oficjalnej publikacji decyzji

PGNiG SA już w październiku br. zapowiedziała zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej oraz Bundesnetzagentur do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów niemieckich. Przed podjęciem odpowiednich kroków prawnych PGNiG SA apelowało do Komisji Europejskiej o upublicznienie decyzji w sprawie gazociągu OPAL z 28 października 2016 r.

Jak dotychczas Komisja Europejska jednak nie podała do publicznej wiadomości treści tej decyzji. Również Bundesnetzagentur do dzisiaj nie odpowiedziała na skierowany przez PGNiG SA wniosek o wgląd do decyzji w trybie dostępu do informacji publicznej. Tym samym od ponad miesiąca uczestnicy rynku inni niż Gazprom nie byli w stanie zapoznać się z treścią decyzji Komisji Europejskiej, która w zasadniczy sposób wpłynie na pogorszenie warunków konkurencji na rynku gazu, a przede wszystkim na bezpieczeństwo dostaw gazu do Europy Środkowo – Wschodniej. Jednocześnie nie zważając na interesy niezależnych od Gazpromu podmiotów, Bundesnetzagentur podjęła decyzję o wprowadzeniu w życie decyzji Komisji Europejskiej. W dniu 28 listopada br. Bundesnetzagentur podpisała umowę z Gazpromem, Gazpromem Eksport oraz OPAL Gastransport GmbH zwalniającą właścicieli gazociągu OPAL z obowiązku pełnego stosowania unijnych przepisów dotyczącej dostępu strony trzeciej. Umowa ta wejdzie w życie 31 grudnia 2016 r.

Zarówno PGNiG SA, jak i NAFTOHAZ Ukrainy, zażądały natychmiast (odpowiednio 28 listopada i 1 grudnia 2016 r.) wstrzymania wykonania umowy pomiędzy Bundesnetzagentur, OPAL GmbH, Gazpromem i Gazpromem Eksport. Ani PGNiG SA ani NAFTOHAZ Ukrainy nie otrzymały jednak na swoje żądanie pozytywnej odpowiedzi ze strony Bundesnetzagentur.

Źródło: DoRzeczy.pl / gk.pgnig.pl
Czytaj także