Sejm uchwalił nowe przepisy dot. hulajnóg elektrycznych

Sejm uchwalił nowe przepisy dot. hulajnóg elektrycznych

Dodano: 21
Elektryczne hulajnogi Lime w centrum Warszawy
Elektryczne hulajnogi Lime w centrum Warszawy / Źródło: PAP / Leszek Szymański
Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

W czwartek Sejm poparł nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO – np. deskorolka elektryczna). Za nowelą opowiedziało się 414 posłów, 15 było przeciwnych, a 25 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone w trakcie prac poprawki.

Kierowanie hulajnogą. Co się zmieni?

Nowelizacja zakłada, że kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu – będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Zgodnie z nowelizacją, zabronione będzie również m.in.: kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu; przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów; ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów; oraz pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

20 km/h na ścieżce rowerowej

Zgodnie z nowelizacją, kierujący hulajnogą elektryczną będzie zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów i poruszania się z dopuszczalną prędkością 20 km/h. W przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h i będzie mógł poruszać się także z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

W wyjątkowych przypadkach będzie mógł poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępowaniem pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Kto może używać hulajnogi?

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko w przypadku ustawienia go najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, ustawienia równolegle do krawędzi chodnika, jeżeli chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnoga będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

Mandat od 100 do 500 zł

Nowelizacja przewiduje kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), będzie można dostać mandat w wysokości 200 zł. Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku – 100 zł.

Natomiast kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – będzie zagrożone mandatem od 300 do 500 zł.

Czytaj też:
PiS przegrał głosowanie w Sejmie. Gliński musiał się tłumaczyć

Źródło: ISBnews
+
 21
Czytaj także