Węgry i porażka gender studies

Węgry i porażka gender studies

Dodano: 2
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / NYEIN CHAN NAING
Konrad Dyda || Węgierski rząd usunął gender studies z listy kwalifikacji osiąganych na uczelniach wyższych, bo nie było zapotrzebowania na takie kwalifikacje na rynku pracy. W dodatku uznał tę sferę za ideologię, a nie naukę.

Bez większych problemów można wskazać kilka zasadniczych cech, przewijających się właściwie w każdej ofercie z zakresu gender studies. Przykładowo Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”, podając, że studia te „opisują, analizują, dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości. Tematyka ta dotyczy wszystkich dziedzin życia i nauki, uzupełnia akademicką wiedzę, »odczarowuje« mity, rozszerza perspektywę o spojrzenie na dokonania całej ludzkości, a nie tylko męskiej połowy. Gender Studies stanowi krytykę kultury i niesie propozycje jej zmiany”.

Więcej możesz przeczytać w 16/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

-
 2
Czytaj także