Czajka zaporoska

Dodano: 
Czajka zaporoska
Czajka zaporoska Źródło:fot. domena publiczna
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Mianem czajki określano długie łodzie bojowe Kozaków, służące do wypraw morskich i rzecznych. Dziś jej nazwa kojarzy się z ptakiem, jednak tak naprawdę pochodzenie było zupełnie inne.

Po pierwsze, w źródłach polskich często określana była mianem czółna, po drugie, historycy i kronikarze podają różne znaczenia tego słowa. Dymitrij Jewarnicki twierdził, że wywodziło się od tatarskiego słowa „kaik” – wym. czaik, czyli „łódka”. Stanisław Sarnicki pisał z kolei: „Czajkami zowią Niżowi Kozacy, że się w nich czają, z sitowia albo z pięci jakoby opleciona opalką, co w niej Rus dzieci kołysze, a pofutrują ją rzemieniem świeżym, albo ceratami”.

Artykuł został opublikowany w 20/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także