Diabelski efekt amnestii. Kolejny fragment książki Piotra Semki
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Diabelski efekt amnestii. Kolejny fragment książki Piotra Semki

Dodano: 
Książka "My Reakcja"
Książka "My Reakcja" Źródło:YouTube
NA PIERWSZY OGIEŃ II Zamiast drukowanego w tym miejscu felietonu Piotra Semki – w związku z jego chorobą i niemożnością napisania tekstu – drukujemy kolejny fragment jego książki pt. „My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944–1956”.

Wybaczyć – to takie niesowieckie słowo”. Ta refleksja rosyjskiego antykomunisty Władimira Wołkowa ma głębokie uzasadnienie. Pojęcie wybaczenia, które ukonstytuowało chrześcijański świat wartości, Sowieci odrzucali jako burżuazyjny przesąd. Determinizm klasowy zakładał, że ludzie danej warstwy społecznej działają wskutek uwarunkowań wynikających z ich sytuacji ekonomicznej.

Artykuł został opublikowany w 22/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także