Terlikowski: Czas przyspieszenia w Kościele
  • Tomasz P. TerlikowskiAutor:Tomasz P. Terlikowski

Terlikowski: Czas przyspieszenia w Kościele

Dodano: 6
Abp Marek Jędraszewski, nowy metropolita krakowski
Abp Marek Jędraszewski, nowy metropolita krakowski Źródło: fot. Jakub Szymczuk/Foto Gość/FORU M
Objęcie przez abp. Marka Jędraszewskiego urzędu metropolity krakowskiego świadczy o tym, że okres „wiecznego pokoju” i kultu świętego spokoju w Kościele dobiega końca.

W kurialnych gabinetach Krakowa już się zagotowało, obaw – w prywatnych rozmowach – nie kryją także dziennikarze „Tygodnika Powszechnego” czy osoby związane ze „Znakiem”. Nowy arcybiskup jest dla nich symbolem tego wszystkiego, z czym zawsze walczyli: tradycyjnego katolicyzmu, przywiązanego do katolickiej moralności i nieobawiającego się walki ze współczesnymi zagrożeniami. Arcybiskup Jędraszewski nigdy też specjalnie nie ukrywał, że uważa, iż działalność niektórych krakowskich środowisk intelektualnych szkodzi Kościołowi. Wszystko to może oznaczać sporą rewolucję w zastanym środowisku Krakowa. A jeśli do tego dodać to, że nowy metropolita pochodzi z zewnątrz i nie jest w żaden sposób związany z żadną z krakowskich grup, to może to oznaczać, że w krótkim czasie przez struktury kurialne także przejdzie rewolucja i poleci wiele ważnych głów. Tyle że – wbrew temu, co sugerują media – wcale nie ta zmiana jest najistotniejsza.

„Jest ksiądz biskup uprzywilejowany ” 

Jeśli szukać przyczyn, dla których to właśnie abp Jędraszewski został nowym metropolitą Krakowa, to – zdaniem wielu uważnych obserwatorów życia kościelnego – trzeba cofnąć się do Światowych Dni Młodzieży. To właśnie w ich trakcie arcybiskup podczas spotkania Franciszka z polskimi biskupami zadał absolutnie fundamentalne pytanie: „Ojcze Święty, wydaje się, że wierni Kościoła katolickiego i w ogóle wszyscy chrześcijanie w Europie Zachodniej są coraz bardziej w mniejszości w obrębie liberalno-ateistycznej kultury współczesnej. W Polsce mamy do czynienia z głęboką konfrontacją, ogromną walką między wiarą w Boga z jednej strony a myślą i stylem życia, tak jakby Bóg nie istniał, z drugiej. Twoim zdaniem, Ojcze Święty, jakiego rodzaju działania duszpasterskie powinien podejmować Kościół katolicki w naszym kraju, aby naród polski pozostał wierny swojej ponadtysiącletniej tradycji chrześcijańskiej?”. Papież nie odpowiedział na nie od razu, ale zaczął od prostego pytania: „Ekscelencjo, jakiej diecezji jesteś biskupem?”. „Łodzi, gdzie rozpoczęła się droga św. Faustyny; bo właśnie tam usłyszała głos Chrystusa, aby udać się do Warszawy i zostać zakonnicą, właśnie w Łodzi.Historia jej życia rozpoczęła się w moim mieście” – odpowiedział abp Jędraszewski. A papież dorzucił: „Jest ksiądz arcybiskup uprzywilejowany!”.

Artykuł został opublikowany w 5/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także