Budowa zapory na granicy. Jest decyzja Sejmu

Budowa zapory na granicy. Jest decyzja Sejmu

Dodano: 15
Sejm RP
Sejm RP Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Za przyjęciem ustawy w tej sprawie opowiedziało się 274 posłów, przeciwnych było 174, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Decyzja o budowie trwałego zabezpieczenia powodowana jest trwającą od kilku miesięcy presją na granicy z Białorusią. Dziennie kilkaset osób próbuje nielegalnie przekroczyć granicę. Migranci są zwożeni na obszar przygraniczny przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Koszt budowy zapory

Koszt budowy bariery, służącej ochronie granicy państwowej z Białorusią to 1 mld 615 mln zł w ciągu dwóch lat – wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Projekt ten we wtorek w przyjęty przez Radę Ministrów i tego samego dnia trafił do Sejmu.

"Skutki finansowe związane z budową bariery zostały skalkulowane w wysokości 1 615 mln zł na podstawie zebranego doświadczenia i uwarunkowań rynkowych w tym zakresie w następujących wielkościach: - budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł; - urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł" – czytamy w OSR.

Wydatki związane z budową bariery zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. budżetu Straży Granicznej o dodatkowe środki finansowe wysokości 1 115 mln zł, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 500 mln zł.

Skutki finansowe związane z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości nie są możliwe do jednoznacznego wyliczenia, ponieważ są one zależne, w szczególności, od liczby i wartości nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i długości odcinków granicy, na których zostanie zbudowana bariera – podano.

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań zostaną pokryte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Inwestorem realizującym inwestycję będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, pełnomocnika do spraw budowy zabezpieczenia granicy państwowej.

Czytaj też:
Budowa zapory na granicy. Tusk przedstawił stanowisko KO
Czytaj też:
"Jeśli nie mur to co?". Śmiszek: Poszanowanie praw człowieka

Źródło: DoRzeczy.pl
 15
Czytaj także