Zostali zabici za bycie Polakami. Konferencja IPN dot. operacji polskiej NKWD
  • Maksymilian SemeniukAutor:Maksymilian Semeniuk

Zostali zabici za bycie Polakami. Konferencja IPN dot. operacji polskiej NKWD

Dodano: 2
Konferencja na temat Operacji Polskiej NKWD
Konferencja na temat Operacji Polskiej NKWD / Źródło: mon.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej zorganizował w Warszawie konferencję poświęconą operacji polskiej NKWD. W spotkaniu wzięli udział m. in.: prezes IPN-u oraz dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu. Podczas konferencji zaprezentowano nowy projekt mający na celu kultywowanie pamięci ofiar oraz zapowiedziano „ofensywę edukacyjną”.

Operacja polska NKWD była jedną z tzw. operacji narodowościowych NKWD, przeprowadzonych w trakcie Wielkiego Terroru w latach 1937-1938. Z tego powodu jest często z nim utożsamiana. Ofiary operacji w większości nie piastowały żadnych funkcji: byli robotnikami, rolnikami. Żeby zostać ofiarą wystarczyło mówić po polsku, chodzić do kościoła lub posiadać „nieprawomyślne” książki.

Leningradzkie NKWD przy wyborze ofiar posiłkowało się książką telefoniczną. Wystarczyło więc, że posiadało się polskobrzmiące nazwisko, by zostać wrogiem ludu. Zatrzymanych poddawano brutalnemu śledztwu, w trakcie którego poprzez wymyślne tortury fizyczne i psychiczne, zmuszano ofiarę do przyznania się do szpiegowania na rzecz II RP, czy przynależności do nieistniejącej już Polskiej Organizacji Wojskowej etc.

Wśród aresztowanych nie brakowało kobiet, dzieci oraz osób w podeszłym wieku. W czasie śledztwa wydobywano z przesłuchiwanych nazwiska ich rodzin i przyjaciół, którzy rzekomo mieli należeć do „antydemokratycznego spisku”. Bolszewicka psychoza zataczała coraz szersze kręgi. W konsekwencji zbrodniczej operacji skazano na śmierć i zamordowano ponad 110 tysięcy Polaków, a około 29 tysięcy zesłano do łagru.

Wysiłki współczesnych

W przeddzień 80. rocznicy rozpoczęcia ludobójczej operacji, w "Przystanku Historia", odbyła się konferencja poświęcona tej zapomnianej zbrodni. Rozmówcy przypominali poszczególne fakty dotyczące zaplanowanej zbrodni na ludziach winnych przestępstwa bycia Polakami. Dr Jarosław Szarek, prezes IPN, przypomniał, że Polacy byli solą w oku sowieckiej władzy. Jak mówił, pomimo poczynionych w końcu lat 20. XX wieku ustepstw, utworzenia autonomicznych regionów Marchlewszczyzny oraz Dzierżyńszczyzny, Polacy nie stali się gorącymi zwolennikami ustroju. Pobożni, nie poddający się ateizacji nie wpisywali się w oficjalną doktrynę partii. Ponadto była to grupa najbardziej niechętna kolektywizacji, która już wtedy okazała się systemem niewydajnym.

Dr Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia podziękował historykom rosyjskim i białoruskim. Bez ich mrówczej pracy wiedza o tragicznym losie Polaków byłaby zdecydowanie uboższa. Obok tego podziękował szefowi odtajnionego archiwum SB Ukrainy, który chętnie pomagał stronie polskiej.

Efektem wspólnej pracy historyków polskich i państw byłego ZSRS będą wydane jeszcze w tym roku cztery tomy dokumentów dotyczących operacji. Zapowiedziano również, że we wrześniu w celach edukacyjnych do każdej szkoły w Polsce zostaną wysłane egzemplarze Biuletynu IPN, opisującego zbrodnię komunistów na Polakach.

Ponadto zaprezentowano portale operacja-polska.pl oraz ofiaryterroru.pl, dzięki którym można dowiedzieć się czegoś więcej o tych potwornych latach, a poszczególne ofiary przestaną być jedynie częścią statystki.

Czytaj też:
„Zginęli, bo byli Polakami” - nowy album o "operacji polskiej" NKWD

Źródło: DoRzeczy.pl
 2
Czytaj także