Szewach Weiss – mój rodak
  • Piotr ZychowiczAutor:Piotr Zychowicz

Szewach Weiss – mój rodak

Dodano: 
Prezydent Andrzej Duda i prof. Szewach Weiss
Prezydent Andrzej Duda i prof. Szewach Weiss Źródło:Twitter / prezydentpl
Słowo „Polska” ma dwa znaczenia – współczesne i tradycyjne. Obecnie to kraj zamieszkany przez Polaków, czyli mówiących po polsku katolików. Współczesna Polska to państwo plemienne, narodowe

Niegdyś słowo „Polska” oznaczało jednak coś znacznie więcej – było synonimem szerokiej, wielonarodowej Rzeczypospolitej. Olbrzymiego, dumnego kraju, w którym w zgodzie żyli przedstawiciele tuzina narodowości i wyznań.

Litwini, Rusini, Polacy, Karaimi, Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Ormianie i oczywiście Żydzi. Bez tych ostatnich Polska byłaby zupełnie innym państwem. Stanowili oni nieodzowny element jej bogatej, wielokulturowej mozaiki. 

Ja – w przeciwieństwie do większości moich rodaków – jestem patriotą tej tradycyjnej Rzeczypospolitej. Dlatego naszych Żydów nie uważam za przedstawicieli jakiejś „mniejszości”. Uważam ich za rodaków, współobywateli. (...)

Cały artykuł opublikowany jest w 33/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także