W Warszawie zakończyła się międzynarodowa konferencja o polityce rodzinnej

W Warszawie zakończyła się międzynarodowa konferencja o polityce rodzinnej

Dodano: 
Konferencja "Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej"
Konferencja "Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej"
„Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej” to temat międzynarodowej konferencji naukowej, jaka odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Prelegenci omawiali status prawny rodziny, zagadnienie jej podmiotowości, ale również wpływ utopijnych ideologii i prób wcielania ich w życie.

Nie pominięto również aspektu ekonomicznego. – Rodziny wytwarzają określone korzyści społeczne i z tego względu powinny być traktowane inaczej niż osoby samotne choćby przy opodatkowaniu – mówił prof. Aleksander Bobko:

Od wielu lat o uznanie i docenienie przez państwo wkładu w budowę kapitału ludzkiego, jaki wnoszą rodziny, szczególnie liczne rodziny, walczy Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Nie zawsze przyjemne zderzenie z instytucjami i organami władzy to niestety wciąż codzienność, potwierdza Judyta Kruk, która prowadzi telefon zaufania w ramach Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Zdaniem profesora Bobki mamy do czynienia z pewną erozją prawa powodowaną kulturowo.

Kompetencje urzędników są za szerokie - potwierdza prezes Instytutu Ordo Iuris:

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także