Najnowsze informacje w sprawie Odry. Ukazał się raport końcowy

Najnowsze informacje w sprawie Odry. Ukazał się raport końcowy

Dodano: 2
Odra we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne
Odra we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Ukazał się raport końcowy Zespołu do spraw sytuacji na Odrze. Publikacja jest podsumowaniem i końcowym sprawozdaniem z działań ekspertów.

Opracowany przez ekspertów raport końcowy przede wszystkim zawiera analizę zjawiska na tle danych z lat ubiegłych, w tym pogłębioną analizę sytuacji hydrologicznej, jak również analizę porównawczą zasolenia wód rzeki na tle danych z ostatnich 30 lat. Publikacja zawiera również dane i analizy będące następstwem rekomendacji eksperckich z raportu wstępnego z września 2022 roku, jak na przykład zestawienie dotyczące wydanych w dorzeczu Odry pozwoleń wodno-prawnych oraz analizę charakterystyki ścieków zrzucanych do rzeki.

Eksperci zwrócili uwagę na jeden aspekt

W procesie analiz eksperci zwrócili uwagę na istotną zależność pomiędzy masowym zakwitem złotych alg a występowaniem w wodzie związków azotu i fosforu, pochodzących ze ścieków komunalnych zrzucanych do Odry. Zgodnie z analizami naukowymi, dostępność biogenów w wodach jest kluczowa dla rozwoju fitoplanktonu. Według raportu udział ścieków komunalnych w ujęciu rocznym w zrzutach w dorzeczu Odry wynosi 60 proc. (górnictwo odpowiada za 11 proc. objętości zrzucanych ścieków). Najwięcej ścieków komunalnych trafia do Odry w województwie dolnośląskim.

W raporcie końcowym ujęty jest również obszerny materiał na temat badań złotych alg w Zalewie Szczecińskim i Zatoce Odrzańskiej latem 2022 roku. Jest to uzupełnienie wstępnego raportu o sytuacji w obszarze wód przejściowych.

Eksperci z zespołu mają znaczący wkład w rozwój badań naukowych nad złotą algą. Grono naukowców określiło pełną sekwencję genomu wyizolowanego z Odry. To pierwszy w Europie i prawdopodobnie drugi na świecie przykład złożenia pełnej sekwencji nukleotydowej DNA tego organizmu.

Zespół powstał latem 2022 roku dla zbadania przyczyn zjawiska masowych śnięć ryb w Odrze, zgodnie z zarządzeniem ministra klimatu i środowiska.

Czytaj też:
Kto zatruł Odrę? Greenpeace przekonuje, że to wina spółek górniczych
Czytaj też:
Skażenie Odry. Jest niemiecki raport wskazujący przyczynę katastrofy

Źródło: PAP MediaRoom
Czytaj także