KE upomina Polskę. Sprawa może trafić do TSUE

KE upomina Polskę. Sprawa może trafić do TSUE

Dodano: 
Unia Europejska, zdjęcie ilustracyjne
Unia Europejska, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Estonii, Irlandii, Luksemburga, Polski i Portugalii uzasadnionych opinii w związku z niedopełnieniem niektórych zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie, podała Komisja.

Komisja Europejska uważa, że Estonia, Irlandia, Luksemburg, Polska i Portugalia nie wywiązały się z co najmniej jednego z obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie.

Chodzi m.in. o "wyznaczenie organów odpowiedzialnych za wydawanie nakazów usunięcia i poinformowanie o tych organach Komisji, wyznaczenie publicznego punktu kontaktowego oraz ustanowienie przepisów i środków dotyczących kar w razie niewypełnienia zobowiązań prawnych".

Polska dostała dwa miesiące

W związku z tym Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do wspomnianych państw członkowskich, które mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano.

Rozporządzenie, które weszło w życie 7 czerwca 2022 r., przewiduje kary za naruszenia i zawiera zabezpieczenia mające na celu ochronę praw podstawowych. Dostawcy usług hostingowych muszą usuwać treści o charakterze terrorystycznym w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia od organów państw członkowskich oraz wprowadzać środki, w przypadku gdy ich platformy są narażone na treści o charakterze terrorystycznym, przypomniano.

Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec Polski

Również w środę Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania o naruszeniu obowiązków państwa członkowskiego przez Polskę.

Według KE nasz kraj dokonał niepełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych do swojego porządku prawnego (dyrektywa 2010/75/UE).

Dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych ustanowiono przepisy mające na celu zapobieganie szkodliwym emisjom przemysłowym do powietrza, wody i gleby oraz ich ograniczanie, a także zapobieganie wytwarzaniu odpadów.

Czytaj też:
Przeworska: Rolnicy doszli do ściany. Eurokraci próbują ich oszukać
Czytaj też:
"Musimy działać jak niepodległe państwo". Romanowski o błędach wobec UE

Opracował: Jan Fiedorczuk
Źródło: ISBnews
Czytaj także