Rząd szykuje rewolucję w KRS. Co się zmieni?

Rząd szykuje rewolucję w KRS. Co się zmieni?

Dodano: 
Premier Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar
Premier Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar Źródło: PAP / Leszek Szymański
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Co planuje zmienić rząd?

Zgodnie z nowymi przepisami, 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie – jak do tej pory – przez Sejm.

"Celem rządu jest przywrócenie zgodności z konstytucją przepisów, które dotyczą wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Chodzi także o zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Dotyczy to w szczególności gwarancji niezależności KRS od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, w procedurze powoływania sędziów. Zaproponowane przepisy są elementem przywracania praworządności w Polsce" – czytamy w komunikacie.

Oto najważniejsze rozwiązania:

* 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie – jak do tej pory – przez Sejm. Dzięki rozwiązaniu, KRS stanie się niezależna od władzy ustawodawczej.

* Wybory 15 sędziów do KRS będą mieć charakter bezpośredni i tajny.

* W KRS będą reprezentowani wszyscy sędziowie (Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych), odpowiednio do ich liczebności.

* Skład KRS będzie wybierany przez sędziów:

– Sądu Najwyższego – 1 sędzia tego sądu,

– sądów apelacyjnych – 2 sędziów sądów apelacyjnych,

– sądów okręgowych – 3 sędziów sądów okręgowych,

– sądów rejonowych – 6 sędziów sądów rejonowych,

– sądów wojskowych – 1 sędzia sądów wojskowych,

– Naczelnego Sądu Administracyjnego – 1 sędzia tego sądu,

– wojewódzkich sądów administracyjnych – 1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

* Zgłoszenia kandydatów do KRS będą weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

* Każdy kandydat na członka KRS będzie musiał przejść procedurę wysłuchania publicznego, z możliwością zadawania mu pytań.

* W dniu ogłoszenia wyników nowych wyborów do KRS, w Radzie ustanie działalność tych sędziów, którzy zostali do niej wybrani w niekonstytucyjnym trybie przez Sejm, na podstawie przepisów uchwalonych w grudniu 2017 r.

* Przy KRS powstanie Rada Społeczna, której celem będzie zapewnienie otwartego udziału organizacji obywatelskich i zawodowych w tworzeniu strategii reform w sądownictwie. Chodzi także o zagwarantowanie obiektywizmu w ich monitorowaniu.

– Rada będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów na stanowiskach sędziowskich i asesorskich.

– Dzięki powstaniu Rady, KRS będzie w stanie skuteczniej chronić sądy przed ewentualnymi naciskami politycznymi.

– W skład Rady Społecznej wejdą osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Członkami Rady będą także osoby wskazane przez Prezydenta, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych.

– Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 4 lata, wymieniono w informacji.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:
Petycja "Sędziów RP". Chodzi o bezpieczeństwo obrotu prawnego
Czytaj też:
Kaleta: Bodnar zachowuje się niczym podwładny brukselskich polityków

Opracował: Jan Fiedorczuk
Źródło: ISBnews
Czytaj także