Ks. Michał Olszewski pozostanie w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie

Ks. Michał Olszewski pozostanie w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie

Dodano: 
Sercanin ks. Michał Olszewski
Sercanin ks. Michał Olszewski Źródło:YouTube / Profetopl
Sąd utrzymał w mocy postanowienia sądu I instancji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec m.in. ks. Michała Olszewskiego.

30 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył zażalenie na areszt księdza Michała Olszewskiego. W drodze losowania sprawa została przydzielona sędziemu Piotrowi Kluzowi, który w latach 2009-2012 był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PO. W związku z tymi doniesieniami dziesiątki publicystów i dziennikarzy podpisało się pod apelem o wyłączenie sędziego Piotra Kluza ze sprawy księdza Michała Olszewskiego. – Ks. Olszewski pozostaje w areszcie, do dyspozycji prokuratury, do 24 czerwca 2024 r., do godziny 6:05 rano – przekazał mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca ks. Michała Olszewskiego.

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienia sądu I Instancji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec trójki podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości – wśród nich wobec ks. Michała Olszewskiego.

"W prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 28 marca 2024 r. zastosował wobec trójki podejrzanych (Michała O., Urszuli D. oraz Karoliny K.) środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Na te postanowienia zażalenia wnieśli obrońcy. Postanowieniami z dnia 30 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny-Odwoławczy utrzymał w mocy ww. postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, tym samym uznając zażalenia za niezasadne. Sąd jednocześnie odroczył sporządzenie uzasadnień ww. postanowień" – czytamy w komunikacie.

"W sporządzonych uzasadnieniach Sąd szczegółowo odniósł się do każdego z zarzutów podniesionych w zażaleniach. Przede wszystkim podkreślił, iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo – w rozumieniu art. 249 § 1 k.p.k. – że podejrzani popełnili zarzucone im przestępstwa. W szczególności Sąd uznał, iż materiał dowodowy, wskazywany jako podstawa ustaleń faktycznych, można na tym etapie 'obdarzyć przymiotem wiarygodności'. W uzasadnieniu Sąd odniósł się do konkretnych dowodów (w tym wyjaśnień i zeznań) i konkretnych okoliczności sprawy, które wskazują na powyższe 'duże prawdopodobieństwo' popełnienia przestępstw" – wskazano.

Spór o zmiany w Prokuraturze Krajowej

Jak czytamy, sąd nie podzielił stanowiska skarżących, aby prokurator był nienależycie umocowany lub aby Zespół Śledczy nr 2 był nieprawidłowo powołany. "W szczególności Sąd nie podzielił stanowiska, iż 'wszelkie czynności podjęte przez Prokuratora Jacka Bilewicza nie wywołują żadnych skutków prawnych'. Sąd wskazał, iż przywrócenie Dariusza Barskiego do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów (na podstawie nieobowiązującego przepisu przejściowego), stąd też nie wywołało skutków prawnych" – napisano w komunikacie.

W zakresie ks. Michała Olszewskiego sąd stwierdził, iż "biorąc pod uwagę, że podejrzany działał na szkodę interesu publicznego, rozmiar szkód liczony w milionach złotych, a także zorganizowany charakter nielegalnego procederu rzutujący na jego wysoki stopień społecznej szkodliwości, należy stwierdzić, że możliwość orzeczenia surowej kary (w przypadku uznania winy podejrzanego we wnioskowanym przez oskarżyciela zakresie) jest prawdopodobna".

Sąd potwierdził również, iż w realiach niniejszej sprawy zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

Sąd nie stwierdził naruszenia prawa procesowego lub prawa do obrony, które powinny skutkować uchyleniem postanowień.

Czytaj też:
List w obronie ks. Olszewskiego. "Dążenie do zemsty nigdy nie będzie sprawiedliwością"
Czytaj też:
Plotką i hejtem

Źródło: gov.pl
Czytaj także