Solidarna Polska nie chce ustąpić ws. Izby Dyscyplinarnej? "Nie powinniśmy się cofać"

Solidarna Polska nie chce ustąpić ws. Izby Dyscyplinarnej? "Nie powinniśmy się cofać"

Dodano: 14
Minister Michał Wójcik
Minister Michał Wójcik Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik
Minister w KPRM Michał Wójcik podkreślił, że Polska powinna kierować się przede wszystkim swoją konstytucją i nie powinna ulegać naciskom TSUE.

Od połowy lipca trwa konflikt prawny między Polską a organami unijnymi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że ustanawiając nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujący sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy prawa Unii.

Dzień wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał, że unijny trybunał nie ma prawa orzekać w zakresie organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

"Nie powinniśmy się cofać"

Do tej kwestii odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 minister Michał Wójcik.

– TSUE wykracza poza kompetencje, które zostały przyznane temu organowi w ramach podpisanych traktatów – stwierdził polityk Solidarnej Polski. – Oznacza to, że nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych, jeżeli ktoś oczekuje, że zawiesi się Izbę Dyscyplinarną, mówi wbrew porządkowi prawnemu i to nie jest coś, co jest akceptowalne, by na przykład pierwsza prezes Sądu Najwyższego zdecydowała się na zawieszenie Izby Dyscyplinarnej – dodał.

Jego zdaniem polskie władze powinny kierować się przede wszystkim prawem obowiązującym w Polsce. Nie może być tak, że będziemy posłusznie wykonywali to, czego będzie oczekiwał ktoś w UE. Musimy kierować się swoją konstytucją, swoim prawem Jesteśmy legalistami, nie możemy akceptować czegoś, co wykracza poza kompetencje przyznane organowi UE – stwierdził.

Minister Wójcik dodał, że w naszych wyłącznych kompetencjach leży reforma wymiaru sprawiedliwości, jednak nie jest akceptowalne mieszanie się do tego procesu Unii Europejskiej. – To jest nasze prawo do reformy, a nie tak, że na skutek jakiś presji będziemy coś wykonywali. Tego nie wolno robić, nie powinniśmy się cofać – ocenił.

Czytaj też:
Los Izby Dyscyplinarnej jest już przesądzony? "Być może ten punkt sporny zniknie"
Czytaj też:
"Wszystkie opcje zakładają ustępstwo". Rząd zastanawia się, jak odpowiedzieć na ultimatum KE

Źródło: Polskie radio 24, DoRzeczy.pl
 14
Czytaj także