Antysemityzm w Niemczech. Rząd przyjął specjalną strategię walki ze zjawiskiem

Antysemityzm w Niemczech. Rząd przyjął specjalną strategię walki ze zjawiskiem

Dodano: 14
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Flickr / Dcaseyphoto / CC BY 2.0
Niemiecki rząd chce systemowo walczyć z narastającym antysemityzmem. Dlatego przyjął narodową strategię. To pierwszy taki dokument.
Niemiecki rząd przyjął dokument w środę. Jak opisuje "Deutsche Welle", "strategia narodowa" ma stworzyć optymalne warunki do zapobiegania i zwalczania antysemityzmu. – Z drugiej strony – jak najlepiej wspierać życie żydowskie w Niemczech. Przewiduje ona m.in. ewaluację i dostosowanie bieżących środków i programów – wyjaśnił pełnomocnik rządu RFN ds. walki z antysemityzmem Felix Klein.

Aby podjąć działania przeciwko nienawiści do Żydów, należy zamknąć luki prawne i konsekwentnie wykorzystywać "możliwości represyjne", takie jak postępowanie karne czy zakazy stowarzyszeń. W dokumencie zapisano też, że trzeba wzmocnić ochronę ofiar i obszernie informować o ofertach wsparcia. Wykluczono jakiekolwiek wsparcie finansowe dla organizacji kwestionujących prawo Izraela do istnienia, a także wsparcie dla projektów wzywających do bojkotu tego państwa.

Niemców trzeba uczyć, że "życie jest różnorodne"

W strategii podkreślono, że Żydzi mają konstytucyjne prawo "do swobodnego rozwoju zgodnie ze swoją tożsamością kulturową i religijną, na przykład w odniesieniu do elementów żydowskiej praktyki religijnej". Jednym z zadań wskazanych w dokumencie jest edukacja społeczeństwa nt. życia społeczności żydowskiej, jej tradycji i zwyczajów oraz tego, że życie to jest różnorodne.

"DW" podaje, że strategia obejmuje także gromadzenie danych, badania i edukację jako środki zwalczania wrogości wobec Żydów w formie wymiany młodzieży, w sporcie i w kulturze. Celem jest również wspieranie "żywej kultury pamięci".

We wszystkich tych działaniach ma być uwzględniona żydowska ekspertyza i rozwój empatii dla osób dotkniętych antysemityzmem. Strategia skupia się również na internecie i odnosi do nienawiści, podżegania i teorii spiskowych.

Czytaj też:
Szef MSZ Ukrainy zaapelował do Niemiec. Padły słowa o Polsce

Źródło: Deutsche Welle
 14
Czytaj także