Ministerstwo Funduszy odpowiada na zarzuty ws. Komitetu Monitorującego KPO

Ministerstwo Funduszy odpowiada na zarzuty ws. Komitetu Monitorującego KPO

Dodano: 
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło:PAP / Lech Muszyński
W komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedziało na medialne zarzuty dot. działalności Komitetu Monitorującego KPO.

4 sierpnia 2022 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powołało Komitet Monitorujący KPO. Inicjatywa ma służyć włączeniu przedstawicieli samorządów oraz środowisk społecznych, gospodarczych i naukowych w monitorowanie realizacji polskiego KPO.

W skład gremium wchodzą: przedstawiciele strony rządowej; samorządowcy, wskazywani przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; podmioty spoza administracji publicznej, w tym: przedstawiciele świata nauki, wskazywani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego; organizacje pozarządowe, wskazane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem; organizacje działające w obszarze praw podstawowych i niedyskryminacji; partnerzy społeczni i gospodarczy, wskazywani przez Radę Dialogu Społecznego. Pierwsze posiedzenie komitetu planowane jest po złożeniu przez rząd pierwszego wniosku o płatności z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

Instytucja fasadowa?

W ostatnim czasie doniesienia medialne wskazywały na to, że regulamin prac Komitetu Monitorującego KPO może oznaczać, iż będzie to instytucja fasadowa. Według tekstu "Dziennika Gazety Prawnej", członkowie instytucji "boją się, że nie będą mieli wiele do powiedzenia", bowiem rzekomo "nie mają możliwości skutecznego wnoszenia o przygotowanie ekspertyz czy analiz".

"Projekt regulaminu Komitetu Monitorującego KPO wysłaliśmy 26 stycznia do wszystkich członków Komitetu. Projekt regulaminu jest obecnie w trakcie konsultacji i wszyscy członkowie Komitetu mogą zgłaszać do niego swoje uwagi do 9 lutego br. To oznacza, że treść regulaminu nie jest jeszcze przesądzona" – odpowiedziało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. "Chcemy, żeby dyskusja na pierwszym spotkaniu koncentrowała się na sprawach merytorycznych dot. przede wszystkim wdrażania KPO, a nie na zapisach technicznych regulaminu" – przekazał resort.

Czytaj też:
Manipulacje w narracji na temat KPO
Czytaj też:
Szynkowski vel Sęk o KPO: Zostały nam do spełnienia dwa istotne warunki

Źródło: portalsamorzadowy.pl / PAP / gazetaprawna.pl
Czytaj także