• Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Piękna choroba

Dodano: 
Krzysztof Masłoń
Krzysztof Masłoń Źródło:PAP / Andrzej Rybczyński
Siedem szkiców Krzysztofa Masłonia.

O trzydziestu trzech pisarzach, którzy odcisnęli silne piętno na literaturze polskiej ostatniego stulecia, pisze Krzysztof Masłoń w wydanej właśnie „Klątwie sprzeczności”, kontynuującej prezentację znaczących, a także zapomnianych postaci naszego narodowego piśmiennictwa, której dokonał w wydanych wcześniej książkach: „Od glorii do infamii” (2015) i „W pisarskim czyśćcu” (2017). Jak poprzednie, i ta pozycja ukazała się nakładem Wydawnictwa Zysk i S-ka. Pierwodruk wszystkich tekstów składających się na ten bardzo osobisty obraz XX-wiecznej literatury miał miejsce na łamach „Do Rzeczy” i „Historii Do Rzeczy”.

Profesor Stefan Grajek, kardiolog, skądinąd autor „W poszukiwaniu utraconego smaku”, skonstatował: „»Klątwa sprzeczności« to bolesne rozdarcie między wyborami etycznymi powikłanego życia a jakością artystyczną literackiego dzieła, między prawością a konformizmem, między zasadą a wyjątkowością. Autor nie osądza, stara się zrozumieć, przytacza fakty, które znać trzeba. Jest jak dobry lekarz, daje zapis choroby, ale nie gorszy się ani nie panikuje z powodu stanu pacjenta”.

Cały artykuł dostępny jest w 24/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także