Weto ws. języka śląskiego. Specjalne podziękowanie dla prezydenta

Weto ws. języka śląskiego. Specjalne podziękowanie dla prezydenta

Dodano: 
Prezydent RP Andrzej Duda w Sejmie
Prezydent RP Andrzej Duda w Sejmie Źródło:PAP / Leszek Szymański
Prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która uznaje język śląski za język regionalny.

Prezydent stoi na stanowisku, że "to czy ustawowe kryteria są spełnione, powinno być przedmiotem obiektywnej oceny. Samo bowiem przekonanie zainteresowanej grupy społecznej, że odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, jest tutaj niewystarczające" – czytamy w komunikacie kancelarii Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda, "kierując się odpowiedzialnością za państwo, uważa, że nie można zaaprobować żądań o objęcie określonych dialektów językowych przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, przy braku do tego jednoznacznych podstaw merytorycznych i prawnych, zwłaszcza w bieżącej sytuacji społecznej i geopolitycznej".

Poniżej prezentujemy list z podziękowaniem dla prezydenta za tę decyzję.

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako autorzy Listu otwartego skierowanego do Pana, w imieniu własnym i sygnatariuszy, a w którym to Liście zawarliśmy nadzieję, że zawetuje Pan ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych, chcieliśmy podziękować Panu za mądrą i zgodną z polską racją stanu decyzję, zgłoszenia swojego veta wobec w/w nowelizacji ustawy. Dobro Rzeczypospolitej i wrażliwość na to, aby nie był wbijany klin między większością narodu polskiego a jego śląskim szczepem, jest wartością najwyższą. Pańska decyzja świadczy o zrozumieniu potencjalnych zagrożeń dla całości i suwerenności Kraju. Nasza tożsamość od wieków była oparta na pracy i umiejętności dobrowolnego łączenia się Polaków, pochodzących z różnych regionów, warstw, rodzin i wyznań, w jeden Naród zespolony wyjątkową kulturą opartą na miłości do Boga i Ojczyzny.

Piotr Semka, red. tygodnika „Do Rzeczy”
Prof. Dr hab. Jan Żaryn, IH UKSW, działacz społeczny

Czytaj też:
Weto ws. języka śląskiego. Dr Krzystyniak: Inicjatorzy nie kryli, że to pierwszy etap
Czytaj też:
List otwarty do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także