Franciszek reorganizuje finanse Watykanu po skandalach

Franciszek reorganizuje finanse Watykanu po skandalach

Dodano: 11
Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: PAP/EPA / Remo Casilli
Papież Franciszek wydał w poniedziałek nowe prawo reorganizujące finanse Watykanu po serii skandali.

W dokumencie wydanym 28 grudnia papież sformalizował przeniesienie odpowiedzialności finansowej z Sekretariatu Stanu Watykanu na Administrację Majątku Stolicy Apostolskiej (APSA), która pełni funkcję zarządcy skarbu Stolicy Apostolskiej.

Dokument, podpisany 26 grudnia i wchodzący w życie przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego Watykanu, zawiera cztery artykuły. Pierwszy dotyczy transferu inwestycji z Sekretariatu Stanu do APSA. Drugi reguluje zarządzanie funduszami papieskimi. Trzeci zawiera "przepisy dotyczące kontroli i nadzoru ekonomiczno-finansowego", a czwarty dotyczy funkcjonowania biura administracyjnego Sekretariatu Stanu.

Zgodnie z nową ustawą APSA przejmie od 1 stycznia 2021 r. własność środków, rachunków bankowych i inwestycji, w tym nieruchomości, którymi dotychczas zarządzał Sekretariat Stanu.

Zarządzanie przez APSA nowymi obowiązkami będzie podlegać „kontroli ad hoc” ze strony Watykańskiego Sekretariatu ds. Gospodarki, powołanego w 2014 r. w celu nadzorowania działalności finansowej Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Sekretariat ds. Gospodarki będzie w przyszłości służył również jako Papieski Sekretariat ds. Ekonomicznych i Finansowych.

Prawo nakłada na Sekretariat Stanu obowiązek "jak najszybszego przekazania i nie później niż 4 lutego 2021 r." wszystkich płynnych aktywów przechowywanych na rachunkach bieżących w Instytucie Dzieł Religijnych, powszechnie znanym jako "bank watykański".

Ustawa nakłada na APSA obowiązek stworzenia rezerwy budżetowej zwanej "funduszami papieskimi", która zostanie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Stolicy Apostolskiej. Będzie zawierać subkonto o nazwie "Świętopietrze". Inne subkonto, zwane "funduszem uznaniowym Ojca Świętego", będzie obsługiwane wyłącznie na polecenie papieża.

Tekst stanowi również, że sekretariat stanu powinien utrzymywać "tylko te zasoby ludzkie, które są niezbędne do wykonywania czynności związanych z jego administracją wewnętrzną" i przekazywać APSA odpowiednie materiały archiwalne.

"Ta nowa ustawa zmniejsza liczbę menedżerów ekonomicznych w Stolicy Apostolskiej i koncentruje administrację, zarządzanie oraz decyzje gospodarcze i finansowe w dykasteriach, które odpowiadają temu celowi" – podało biuro prasowe.

"W ten sposób Ojciec Święty pragnie przystąpić do lepszej organizacji Kurii Rzymskiej i do jeszcze bardziej wyspecjalizowanego funkcjonowania Sekretariatu Stanu, który będzie mógł z większą swobodą pomagać jemu i jego następcom w sprawach ważniejszych dla dobra Kościoła" – podaje biuro prasowe. Dodano informację, że motu proprio również "ustanawia większą kontrolę i lepszą transparentność funduszy pochodzących z darowizn wiernych".

Źródło: NCRegister.com / DoRzeczy.pl
 11
Czytaj także