Diecezja warszawsko-praska zawiesza liturgię według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Diecezja warszawsko-praska zawiesza liturgię według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Dodano: 5
Bp Romuald Kamiński
Bp Romuald Kamiński Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Jest ważny komunikat diecezji warszawsko-praskiej ws. motu propio papieża Franciszka.

"16 lipca to data, którą katolicy wierni odwiecznej liturgii Kościoła zapamiętają jako datę kolejnego posoborowego zamachu na święte i niezbywalne prawo do uczestniczenia we Mszy Świętej. Pogłoski wyciekające z kurii rzymskiej okazały się prawdziwe, a papież Franciszek faktycznie unieważnił motu proprio Summorum Pontificum, w którym Benedykt XVI uregulował swobodny dostęp do tzw. Mszy Trydenckiej. Franciszek, wydając nowe motu proprio, zatytułowane Traditionis Custodes, wyciągnął daleko idące wnioski z przeprowadzonej w zeszłym roku ankiety na temat sprawowania tradycyjnej Mszy Świętej. Efektem jest przywrócenie „władzy” nad Mszą lokalnym biskupom i szereg innych ograniczeń" – opisuje na portalu DoRzeczy.pl Filip Obara.

Komunikat diecezji

Na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej pojawił się komunikat, z którego dowiadujemy się, że tymczasowo "zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego".

"Franciszek zobowiązał biskupów do wskazania odpowiedniego miejsca, gdzie dalej sprawowana będzie Eucharystia według Mszału św. Jana XXIII. Zanim jednak wskażę odpowiednie miejsce, chciałbym wpierw zasięgnąć opinii Księży Proboszczów tych miejsc, gdzie wierni dotychczas gromadzili się na Eucharystii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i upewnić się, że nie były to wspólnoty, w których podważano ważność i prawowitość reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży. Po konsultacjach z Księżmi Proboszczami podejmę decyzję i wskażę miejsce w naszej diecezji gdzie sprawowana będzie liturgia eucharystyczna w rycie nadzwyczajnym" – czytamy w komunikacie podpisanym przez biskupa Romualda Kamińskiego.

"Po drugie, zgodnie z Motu proprio Traditionis custodes, od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Powinni oni zatem zwrócić się do Ordynariusza miejsca z pisemną prośbą o możliwość celebrowania Mszy świętych w rycie nadzwyczajnym. Proszę zatem, aby ci, którzy spełniają warunki podane w Motu proprio (umiejętność posługiwania się Mszałem Rzymskim z 1962 r., znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych) do końca sierpnia 2021 r. złożyli w kurii odpowiednie podanie. Wówczas, w stosownym czasie, powołany zostanie delegat, który nie tylko zadba o celebracje liturgiczne, lecz także, ożywiony miłością pasterską i poczuciem komunii, będzie otaczał wiernych duszpasterską troską.

Po trzecie nowo wyświęceni kapłani, którzy chcieliby sprawować Mszę św. w rycie nadzwyczajnym, muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa diecezjalnego. Ja zaś zobowiązany jestem do skonsultowania ich kandydatur ze Stolicą Apostolską i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii mogę wyrazić zgodę na celebrowanie przez nich Mszy św. w rycie nadzwyczajnym.

Drodzy Bracia i Siostry, zgodnie z prośbą, jaką skierował do biskupów papież Franciszek w swoim liście do Motu proprio – „proszę Was o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia” – zamierzam w najbliższym czasie odnowić skład Komisji Muzyki Sakralnej i powołać w naszej diecezji Komisję Liturgiczną. Obie komisje opracują jasne zasady pomocne nam wszystkim w zadbaniu o godziwość, dyscyplinę i piękno liturgii w diecezji warszawsko-praskiej, zarówno tej sprawowanej w rycie zwyczajnym, zgodnej z dekretami Soboru Watykańskiego II i będącej jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego, jak i liturgii sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w wyznaczonym przeze mnie miejscu" – wskazano w stanowisku.

Czytaj też:
Abp Viganò: Kościół się nie skończył i nie skończy się

Źródło: diecezja.info.pl
 5
Czytaj także