Ankieta w USA: Młodsi księża bardziej konserwatywni i mniej popierają Franciszka

Ankieta w USA: Młodsi księża bardziej konserwatywni i mniej popierają Franciszka

Dodano: 6
Protesty anty- i pro-aborcyjne w Stanach Zjednoczonych
Protesty anty- i pro-aborcyjne w Stanach Zjednoczonych Źródło: Wikimedia Commons
Najnowsze badanie w grupie ponad 1000 duchownych wykazało konserwatywny zwrot w stosunku do poprzednich pokoleń kapłanów. Młodsi księża już nie tak chętnie popierają postępową linię pontyfikatu Franciszka.

W ramach Ankiety Amerykańskich Księży Katolickich (2021 Survey of American Catholic Priests) 1036 kapłanów odpowiedziało na 54 pytania dotyczące ich posługi i zapatrywań. Po podsumowaniu wyników przez trzech pracujących nad projektem naukowców okazało się, że amerykańskie duchowieństwo doświadcza obecnie zwrotu w kierunku konserwatywnych poglądów w stosunku do swoich bardziej liberalnych poprzedników wychowanych w czasie bliższym Soboru Watykańskiego II i ówczesnego aggiornamento (w ramach którego Kościół miał „nadążyć” za zlaicyzowanym światem).

Poprzednie badanie wykonano w roku 2002 i wówczas znacznie mniej księży określiło swoje poglądy jako konserwatywne, przy czym obecny zwrot dotyczy głównie młodych księży. Brad Vermurlem, jeden z autorów badania, wyróżnił trzy grupy duchownych: bardziej konserwatywni (wyświęceni przed rokiem 1960), liberalni (wyświęceni w latach 60- i 70-tych) i młodsi, którzy wykazują powrót do bardziej tradycyjnych postaw. Dotyczy to szczególnie księży wyświęconych po roku 2000. Młodsi księża, jak wykazała ankieta, znacznie rzadziej popierają postulaty takie jak diakonat czy kapłaństwo kobiet, czy też zniesienie celibatu.

Krytyczna ocena stanu Kościoła i pontyfikatu Franciszka

Badanie pokazało także, że większość kapłanów krytycznie ocenia obecny stan Kościoła. Zwrot ku poszanowaniu nauczania Kościoła ujawnił się także w kwestiach doktrynalnych. W 2021 roku więcej księży przyznało, że Kościół katolicki jest jedyną drogą do zbawienia. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 80 procent kapłanów deklarujących się jako konserwatywni, „zdecydowanie nie” brzmiała odpowiedź 40 procent liberalnych. Również więcej księży uznało w tym roku za grzeszne zjawiska takie jak seks pozamałżeński, aborcja, antykoncepcja, zachowania homoseksualne, eutanazja czy masturbacja.

Wśród najmłodszych kapłanów odnotowano też najmniejsze poparcie dla Franciszka. Jedynie 20 procent księży wyświęconych po roku 2010 w sposób zdecydowany wyraziło zgodę z nauczaniem obecnego papieża.

Badanie przeprowadzili Brad Vermurlen i Mark D. Regnerus z Uniwersytetu Teksasu w Austin oraz Stephen Cranney z Uniwersyteru w Baylor.

Czytaj też:
Przegląd religijny: "Prawda. Raport o stanie Kościoła" – kard. Gerhard Müller, Martin Lohmann
Czytaj też:
Przegląd religijny: "Sto lat modernizmu", czyli skąd się wziął kryzys w Kościele?

Źródło: PCh24.pl
 6
Czytaj także