44. Pielgrzymka Obrońców Życia

44. Pielgrzymka Obrońców Życia

Dodano: 
Częstochowa, sanktuarium na Jasnej Górze
Częstochowa, sanktuarium na Jasnej Górze Źródło:Pixabay / Domena publiczna
Z apelem do ludzi dobrej woli o podjęcie zdecydowanych działań obywatelskich w związku z zaplanowanym w Sejmie na 10 kwietnia br. pierwszym czytaniem czterech projektów ustaw proaborcyjnych zwrócili się na Jasnej Górze uczestnicy 44. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Obrońców Życia.

Obrońcy Życia podkreślali, że agresywna postawa m.in. skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania troski i konkretnych działań na rzecz prawa do życia każdego człowieka od jego poczęcia. Na jedno z ważnych wyzwań, którym jest wychowanie i edukacja młodego pokolenia w duchu szacunku do życia, zwrócił uwagę Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

– Poparcie dla aborcji to jest co piaty, co czwarty człowiek w Polsce, to jest naprawdę przełom cywilizacyjny. Za to trzeba dziękować i prosić o jeszcze; i przede wszystkim o młodych ludzi, bo tu mamy duży problem, tu mamy odejście od Kościoła, mamy odejście od autorytetu, taką kulturę obrazkową, w którą bardzo trudno jest się przebić z prawdziwymi treściami: o co chodzi w aborcji eugenicznej czy dlaczego warto mieć dzieci – powiedział Wojciech Zięba.

Obrońcy życia zaapelowali także do polityków i dziennikarzy o niekierowanie się uprzedzeniami ideologicznymi i formułowanie przekazu w przestrzeni publicznej w oparciu o rzetelną wiedzę naukową. Uważają za niedopuszczalne wykorzystywanie prawa człowieka do życia do celów politycznych.

Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze było również okazją do świętowania 25-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, przypomnienia początków działań pro-life, które sięgają roku 1980 i ściśle wiążą się z pielgrzymkami na Jasną Górę. Stały się one odpowiedzią na wezwanie, jakie w encyklice „Evangelium vitae” zawarł św. Jan Paweł II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.

Narodowy Marsz Życia w Warszawie

14 kwietnia o godz. 12:30 na placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się Narodowy Marsz Życia. Główne hasło wydarzenia to "Niech żyje Polska". I Narodowy Marsz Życia odbył się w 2019 roku. To okazja do świętowania przypadającego 24 marca Narodowego Dnia Życia (święto państwowe) i dzień później Dnia Świętości Życia (w Kościele).

Tegoroczny Narodowy Marsz Życia będzie m.in. reakcją na inicjatywy uderzające w ochronę życia nienarodzonych dzieci. W tym kontekście organizatorzy przypominają, że prawo do życia od poczęcia to nie sprawa wyznaniowa, ale naturalne prawo człowieka zapisane w Konstytucji RP. Zostało ono potwierdzone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 1997 i 2020 roku.

Organizatorami Narodowego Marszu Życia są Fundacja św. Benedykta, Koalicja dla Życia i Rodziny oraz ponad 30 organizacji partnerskich.

Źródło: vaticannews.va/pl / DoRzeczy.pl
Czytaj także