Nagroda im. Ks. bp. Romana Andrzejewskiego 2021 przyznana

Nagroda im. Ks. bp. Romana Andrzejewskiego 2021 przyznana

Dodano: 1
Nagroda im. Ks. bp. Romana Andrzejewskiego
Nagroda im. Ks. bp. Romana Andrzejewskiego
Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona w 2004 roku przez Fundację „Solidarna Wieś”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce.

Jej patron, bp Roman Andrzejewski żył w latach 1938-2003. Urodził się w Morzyczynie na Kujawach, w rodzinie rolników. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 r. Był absolwentem KUL, doktorat z filologii klasycznej otrzymał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał na KUL, WSD we Włocławku. W czasie studiów specjalistycznych w Rzymie pracował w polskiej sekcji Radia Watykańskiego. W 1981 otrzymał nominację na biskupa pomocniczego włocławskiego. Był pierwszym biskupem stanu wojennego. W latach 1988-1996 przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, a następnie, do 2001 był Krajowym Duszpasterzem Rolników.

Zainicjował powstawanie katolickich uniwersytetów ludowych. Powołał Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, inicjował powstanie i patronował istnieniu rolniczej prasy. Stawał na czele zespołów dobrych usług w czasie konfliktów i negocjacji rolników z rządem. Był współfundatorem Fundacji „Solidarna Wieś”. Często odwiedzał Polaków w dawnych republikach sowieckich, bywało, że odprawiał msze św. w prywatnych domach i ruinach zniszczonych polskich kościołów. Syn rolników - uwielbiał pracę w ogrodzie i na polu u rodziny. Zmarł przedwcześnie 7 lipca 2003 r. Zgodnie z jego wolą został pochowany na terenie sanktuarium w Licheniu.

Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznano po raz 18. Do tej pory laureatami byli: 2004 r. - prof. Andrzej Stelmachowski; 2005 r. - prof. Maria Radomska; 2006 r. ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski; 2007 r. ks. prał. Bogusław Bijak; 2008 r. - ks. bp Alojzy Orszulik SAC; 2009 r. - dr Maria J. Stolzman; 2010 r. - dr Barbara Fedyszak-Radziejowska; 2011 r. - Roman Kluska; 2012 r. - Josef Rottenaicher; 2013 r. - Ks. abp. Józef Michalik; 2014 r. - prof. dr hab. Alojzy Szymański; 2015 r. - o. dr Stanisław Jaromi OFM; 2016 r. - ks. Kazimierz Kaczor; 2017 r. Prof. Jacek Hilszczański; 2018 r. PZLPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego; 2019 r. - ks. abp Henryk Hoser; 2020 r. NSZZ RI „Solidarność”. Honorowym Przewodniczącym Kapituły Nagrody jest bp. Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Laureatem Nagrody za rok 2021 jest ks. prałat Czesław Sadłowski, długoletni proboszcz parafii w Zbroszy Dużej koło Grójca na Mazowszu.

W latach 60 i 70 ub. w. w Zbroszy Dużej koło Grójca na Mazowszu, razem z miejscowymi rolnikami, prowadził nieustępliwą walkę z władzami komunistycznymi o budowę kościoła. Stała się ona symbolem walki o prawa ludzi do wyznawania w sposób wolny swojej wiary. Ksiądz działał przy życzliwej opiece i wsparciu ze strony bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Budowa najpierw kaplicy, następnie kościoła odbywała się w nocy, przy ciągłych najazdach milicji i Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz był nękany zatrzymaniami, wielokrotnie skazywany. Wobec gróźb utraty życia rolnicy zapewniali mu mieszkanie i ochronę. Msze święte odprawiane były w uprzątniętej oborze. Represje spotykały także rolników. Wszyscy byli śledzeni przez tajnych agentów.

Władze nie przewidziały, że obrona Krzyża, praw ludzi wierzących, spowoduje powstanie solidarności międzyludzkiej, która w połowie lat 70 przybrała formę organizacyjną. Powstał Komitet Samoobrony Rolników Ziemi Grójeckiej. W 1980 roku na tym fundamencie w całym kraju powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
W czasie stanu wojennego i w latach 80 ub. w. ksiądz Czesław Sadłowski w budynkach kościelnych przechowywał działaczy „Solidarności”, wspomagał ich działalność, funkcjonowała ukryta drukarnia, odbywały się spotkania. Parafia stała się centrum niezależnej myśli i wolności słowa. Służba Bezpieczeństwa prowadziła wobec księdza sprawę pod kryptonimem „Dobrodziej”.

Patronami wydarzenia są: Telewizja Polska, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tygodniki Do Rzeczy, Idziemy i Niedziela oraz Katolicka Agencja Informacyjna.


Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna
Czytaj także