Nowości Wydawnictwa W drodze – październik 2023 r.
Artykuł sponsorowany

Nowości Wydawnictwa W drodze – październik 2023 r.

Dodano: 
Nowości Wydawnictwa W drodze – październik 2023 r.
Nowości Wydawnictwa W drodze – październik 2023 r. 
Na liście październikowych tytułów dominikańskiego Wydawnictwa W drodze znalazły się dwie nowości i dwa wznowienia: 67 tom serii „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu” – „Wykład listów św. Pawła: Listy do Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona”, „Misterium powrotu. Pieśń Salomona, Pieśń Emmanuela” Marii Szamot, „Zapach pomarańczy. Życie dominikańskie z innej perspektywy” Krzysztofa Pałysa OP i Szymona Popławskiego OP oraz „Dziś jest dzień Pański. Rozważania na każdy dzień” Wilfrida Stinissena OCD.

Dzieła wszystkie, t. 67. Wykład listów św. Pawła: Listy do Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Tomasz z Akwinu

Listy do Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Tomasz z Akwinu

Tom 67 serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu zawiera komentarze do aż siedmiu listów św. Pawła, tj.: List do Kolosan, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa oraz List do Filemona.

Listy Świętego Pawła pisane były w różnych okolicznościach i do rozmaitych adresatów. W późniejszych czasach pojawiły się wątpliwości, co do autorstwa niektórych z nich. Święty Tomasz patrzył jednak na zbiór listów Pawłowych jak na pewną całość, zwracając uwagę przede wszystkim na ich treść doktrynalną, co też ujął w Prologu do swego Wykładu Listu do Rzymian. Gdy chodzi o listy, których wykład znajdujemy w tomie 67 Dzieł wszystkich, zwrócił uwagę na to, że św. Paweł zajmuje się w nich obroną jedności, którą łaska sprawia w Kościele – „jej obroną przed błędami – w Liście do Kolosan; przed prześladowaniami obecnymi – w Pierwszym Liście do Tesaloniczan; przed przyszłymi zaś, a zwłaszcza w czasach Antychrysta – w Drugim Liście”.

Książka dostępna na stronie.

Misterium powrotu. Pieśń Salomona, Pieśń Emmanuela, Maria Szamot

Misterium powrotu. Pieśń Salomona, Pieśń Emmanuela, Maria Szamot

Maria Szamot zestawia dwa pozornie odległe teksty: starotestamentalną Pieśń nad Pieśniami oraz nowotestamentalną Ewangelię wg św. Mateusza. Na oba spogląda świeżym okiem. Proponuje osobistą interpretację. Odczytuje na nowo alegorie (dzieje oblubieńczej pary jako duchowy wzrost człowieka) i metafory (ludzkie życie jako plac budowy królestwa), by ukazać uniwersalny sens biblijnych fragmentów. Wszystko po to, byśmy – jak naprowadza nas tytuł – powrócili. Ten powrót „stanowi wspólny wątek obu pieśni i tematycznie spaja w całość obie części książki”.

Na pierwszą część książki składa się zapis przemyśleń i towarzyszących autorce doznań związanych z pogłębioną lekturą Pieśni nad Pieśniami Salomona, skojarzonych ze słowami proroka Izajasza.

Natomiast druga część książki to próba odpowiedzi na pytanie – Co jest taką pieśnią nad pieśniami dla Syna Bożego? Tutaj z pomocą przychodzi św. Mateusz, który również zadawał sobie to pytanie i zawarł na nie odpowiedź w swojej Ewangelii –Pieśni Emmanuela.

Więcej na stronie.

Zapach pomarańczy. Życie dominikańskie z innej perspektywy (wydanie II), Krzysztof Pałys OP, Szymon Popławski OP

Zapach pomarańczy. Życie dominikańskie z innej perspektywy

Zapach pomarańczy to opowieść o Zakonie Kaznodziejskim, jakiej jeszcze nie było. Zostajemy wciągnięci w intrygujący i nieznany dotąd świat dominikańskich klasztorów. To nie tylko osiem wieków niezwykłej duchowości, ale także charakterystycznego poczucia humoru, który należy do głównych znaków rozpoznawczych braci Świętego Dominika.

Autorzy podjęli szalone ryzyko. Co w końcu myśleć o setce anegdot, które nie zawsze przedstawiają zakonników w pozytywnym świetle? Jak przejść spokojnie obok dominikanów planujących na siebie zamachy, gnębiących jezuitów, podszywających się pod paulinów, uzdrawiających okładami z ziemniaków, eksperymentujących z kwasem azotowym czy zapraszających do swoich klasztorów kryminalistów? A może jednak kryje się w tym uroczy podstęp dominikańskiej radości? Czy istnieje lepszy sposób, by opowiedzieć o pięknie życia, niż sięgnięcie do jednej z boskich cech, jaką jest poczucie humoru?

Książka dostępna na stronie.

Dziś jest dzień Pański. Rozważania na każdy dzień (wydanie II), Wilfrid Stinissen OCD

Dziś jest dzień Pański. Rozważania na każdy dzień

W rozgardiaszu codziennego życia szukamy chwil skupienia, modlitwy i słów mądrości. Wilfrid Stinissen OCD, czerpiąc z chrześcijańskiej tradycji regularnego czytania duchowego, stara się sprostać temu wyzwaniu. Książka składa się z 365 krótkich tekstów do rozważań na każdy dzień roku, uzupełnionych cytatami z Pisma Świętego. Lektura pojedynczego fragmentu zajmuje kilka minut, a może realnie wpłynąć na zmianę życia. Zbudowanie tego nowego nawyku przybliża do pogłębienia relacji z Bogiem i odzyskania wewnętrznej równowagi.

To książka, która skłania do codziennej refleksji i sprawdzania, czy na pewno podąża się we właściwym kierunku. Autor podpowiada, jak lepiej żyć, jak być lepszym chrześcijaninem, przyjacielem – dla samego siebie oraz innych ludzi. Jednak przede wszystkim – jak zbliżyć się do Boga i budować z Nim dobrą relację.

Więcej na stronie.

Źródło: Wydawnictwo W drodze
Czytaj także